Gent herademt

04 Oktober 2018

Gent herademt

Onze stad herademt, dat blijkt nu ook uit de resultaten van het Curieuzeneuzen onderzoek die afgelopen weekend verschenen in De Standaard. Uit metingen op 809 Gentse locaties blijkt opnieuw dat het circulatieplan een gunstig effect heeft op de luchtkwaliteit in de binnenstad. De meetresultaten zijn consistent met eerdere metingen uitgevoerd door de Vlaamse Milieu Maatschappij, waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit dubbel zo snel is verbeterd als in de rest van Vlaanderen, na invoering van het circulatieplan.

Filip Watteeuw: “Het circulatieplan werkt. Het stemt me gelukkig dat er ook op het vlak van luchtkwaliteit een positief effect is. We noteerden vroeger al minder verkeersongevallen, een betere woonkwaliteit, meer fietsers en openbaar vervoersgebruikers, minder files in de binnenstad. Hier kunnen en moeten we op verder bouwen.” Het werk is dus zeker nog niet af.

Op verschillende locaties op de binnenring en langs smalle straten met hoge bebouwing in de binnenstad moet de luchtkwaliteit nog (veel) beter. Tine Heyse: “Voor Groen zijn gezondheid en luchtkwaliteit dé inzet van de verkiezingen. Wij nemen aanstoot aan de uitstoot en willen overal in Gent een goede luchtkwaliteit. De Lage Emissie Zone komt er aan in 2020 en we maken werk van circulatiemaatregelen in de buurten en deelgemeenten rondom het centrum.”  

Bert Misplon, kandidaat voor Groen Gent (plaats 35) en leerkracht lichamelijk opvoeding: “Voor mij is een gezonde leefomgeving waar het aangenaam sporten is ontzettend belangrijk. Dit kan door nog meer automobilisten op de fiets te krijgen. Dit genereert minder uitstoot en meer actieve Gentenaars. Een win-win dus voor iedereen.”

Cengiz Cetinkaya, kandidaat voor Groen (plaats 17): “Gent is de eerste stad in België die voorziet in een slooppremie voor oude benzine- en dieselwagens, ter voorbereiding van de invoering van de Lage Emissie Zone. Dit illustreert dat in Gent ecologische maatregelen hand in hand gaan met gepaste flankerende sociale maatregelen.”