Gent Europese Jongerenhoofdstad 2024

18 November 2021

Gent Europese Jongerenhoofdstad 2024

Gent wordt in 2024 één jaar lang de Europese Jongerenhoofdstad. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens de officiële prijsuitreiking in Brussel. Deze titel biedt Stad Gent de kans om de komende jaren nog meer in te zetten op jongerenparticipatie. Gent wil investeren in jongeren en hen de ruimte geven om ideeën en projecten uit te werken.

Gent draagt kinderen en jongeren een warm hart toe en wil hen een belangrijke plaats geven in de stad en haar activiteiten. De voorbije legislatuur zorgde de ambitie om Gent als kindvriendelijke stad op de kaart te zetten al voor heel wat dynamiek voor de jongsten. Op vraag van jongeren en de jeugdraad besliste het stadsbestuur om deze legislatuur extra in te zetten op jongeren.

2024 wordt een jaar om naar uit te kijken voor de Gentse jeugd. Ze komen aan het stuur van dit verhaal. Dat zal straks gans Europa geweten hebben." - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

2024 wordt een jaar om naar uit te kijken voor de Gentse jeugd. Ze komen aan het stuur van dit verhaal. Ze zijn de toekomst van de stad en een van onze sterkste troeven. Dat zal straks gans Europa geweten hebben, aldus Elke Decruynaere, schepen van Jeugd.

We are the city

De ambitie om te gaan voor de titel van Jongerenhoofdstad werd verankerd in het bestuursakkoord als uiting van dit engagement. Onder bevoegdheid van schepen Decruynaere werkte de jeugddienst samen met jongeren, middenveld en stadsdiensten een sterk dossier uit. 

De titel Europese Jongerenhoofdstad wordt elk jaar uitgereikt door het European Youth Forum, een platform van meer dan 100 Europese jongerenorganisaties. De Arteveldestad haalde het van Lviv in Oekraïne, Veszprèm in Hongarije en Chisinau in Moldavië.

Gent kon de jury overtuigen met een dossier op basis van bijdragen van Gentse jongeren zelf en van het Gentse middenveld. Het Gentse project heet 'We are the city' en is opgebouwd rond drie thema's: vrijwilligerswerk en burgerschap bij jongeren stimuleren (engage), fysieke en mentale ruimte voor jongeren creëren (empower) en bouwen aan een warme stad waar jongeren zich veilig voelen (care).

Voluit gaan voor de jongeren

De motivatie om Europese Jongerenhoofdstad te worden is tijdens de coronaperiode alleen maar gegroeid. Veel jongeren hadden het gevoel dat maatregelen te veel over hun hoofden heen werden genomen en veel jongeren hadden en hebben het écht lastig. In een wereld waarin contacten vermijden en afstand houden de norm werd, werden jongeren afgesneden van hun ‘peers’ in een levensfase waarin de contacten met hun leeftijdsgenoten voor hen van groot belang zijn.

Laat ons hopen dat we deze pandemie samen snel kunnen bedwingen zodat we in 2024 voluit kunnen gaan voor de titel én voor de jongeren. 2024 wordt een jaar om naar uit te kijken.

Jongeren aan het stuur

In afwachting van het knaljaar dat 2024 moet worden voor de Gentse jongeren, schakelen we nu al een versnelling hoger voor de Gentse jeugd. Het stadsbestuur investeert deze legislatuur jaarlijks 1,1 miljoen euro extra om het vrijetijdsaanbod en jeugdwelzijnswerk voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties uit te breiden.

"De EYC2024 titel geeft ons als jongeren, uit Gent en over heel Europa, de ruimte voor experimenten en co-creatie om te bouwen aan een nog betere stad!" - Antoon Denys, Gentse jeugdraad

Daarbij zetten we de jongeren zelf aan het stuur, zeker als het de voorbereiding van het Jongerenjaar betreft. Alles kan, of toch bijna alles! Dat is de ambitie. Jongeren zijn aan zet om de programmatie voor hún jaar verder uit te werken.  Alle (zotte) ideeën van jongeren en het middenveld zijn welkom en krijgen een kans om verder uitgewerkt te worden. 

Stad Gent wil investeren in acties, projecten en ideeën die ver na het Europees Jaar van de Jongerenhoofdstad kunnen blijven bestaan. De titel van Europese jongerenhoofdstad sluit voor Gent perfect aan bij de lopende kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad in 2030, waarin ook jongeren een centrale rol toebedeeld zullen krijgen.

Jongeren aan zet

Gent ziet jongeren als de hartslag van onze stad. Ze zijn de drijvende kracht in het vormgeven van de toekomst van onze stad. Daarom ging de stad in dialoog met jongeren en jongerenorganisaties. Samen kwamen we tot drie speerpunten waarrond het European Youth Capital-project is opgebouwd: ENGAGE, ENPOWER  en CARE.

Met ‘engage’ wil Gent inzetten op vrijwilligerswerk, engagement en actief burgerschap. ‘Empower’ staat voor het ondersteunen van jongeren en jongerenorganisaties en het voorzien van een plek in de stad waar jongeren kunnen experimenteren en zichzelf kunnen zijn. Met ‘care’ richt Gent zich op welzijn in de brede zin, van mentale gezondheid tot leven in een groene duurzame stad.

In 2024 zullen jongeren de touwtjes in handen nemen. European Youth Capital is een project voor en door jongeren en daarom wil de stad zoveel mogelijk Gentse jongeren activeren en hen ondersteunen bij het organiseren van projecten en het nemen van initiatieven. Nu de jury beslist heeft om de titel aan Gent toe te kennen, kunnen alle ideeën uit het dossier verder worden uitgewerkt.

Op het programma

De komende maanden steken de Stad Gent, de Gentse jongeren en het Gentse middenveld de koppen bij elkaar om het programma verder uit te werken. In het dossier staan alvast heel wat ideeën die tot concrete projecten kunnen leiden. De mogelijkheden voor een fantastisch programma in 2024 zijn talrijk:

  • Er komt een tijdelijke invulling: een centrale plek die jongeren zelf actief kunnen invullen, als kloppend hart van Europese Jongerenhoofdstad.
  • Een jongerenredactie maakt de communicatiecampagne voor EYC. Samen met jongeren wordt een groots openingsevent georganiseerd.
  • We voorzien een subsidie voor jongeren en jeugdorganisaties die in het kader van Europese jongerenhoofdstad zelf initiatieven willen nemen.
  • Een talentfestival in 2023 kan jongeren te scouten en rekruteren voor het Europese Jongerenjaar.  De Alles Kan-subsidie voor jongeren met talenten en zotte ideeën krijgt een boost, jongeren onder de 30 kunnen hun culturele, sportieve, artistieke, sociale of educatieve idee voor andere jongeren realiseren.
  • Er komen interventies in de publieke ruimte door jongeren: ontmoetingsplekken, tijdelijke skate-infra, ..
  • We experimenteren met een instrument voor armoededetectie in organisaties en middelbare scholen.
  • In aanloop naar de verkiezingen lanceren we "stemrecht 16+": een debat, speeddates met politici, lespakketten en ander materiaal voor/door jongeren ism scholen en jeugdwerk, rond democratie en burgerschap.
  • Gent organiseert, als startplaats van Omloop Het Nieuwsblad, de traditionele openingswedstrijd van het wielerseizoen op de weg, extra activiteiten voor scholen.
  • We lanceren een proefproject waarbij een groep jongeren met een budget van 5.000 euro de levenskwaliteit in hun buurt kan verbeteren. Ze worden door een coach begeleid naar zelfstandigheid. Maatschappelijk werkers zijn partners in dit project.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.