Gemeenteraad kent Marc Heughebaert titel van eregemeenteraadslid toe

14 Juni 2018

Gemeenteraad kent Marc Heughebaert titel van eregemeenteraadslid toe

De gemeenteraad van mei jongstleden kende Marc Heughebaert de titel toe van eregemeenteraadslid. Marc zetelde als gemeenteraadslid van april 1989 tot en met maart 2002 en zette toen de bakens uit van de toenmalige Agalev-fractie.

Als gemeenteraadslid toonde Marc wat het belang is van grondige dossierkennis, als een van de weinige raadsleden was hij ook in staat de begroting tot in de details te doorgronden. Eén van zijn belangrijkste domeinen was ‘wonen’, waar hij er in slaagde om de uitdaging en het concept van de 19de-eeuwse gordel in Gent op de politieke kaart te zetten. Dit was een cruciale wending in het Gentse politieke debat, sindsdien vormt deze zone met een historische erfenis aan kleine woningen van slechte kwaliteit, een constant aandachtspunt in het Gentse beleid. Als de Groen-fractie op vlak van wonen en in het bijzonder sociale huisvesting sterk stond en nog altijd staat, is dat mee door Marcs sterke inbreng.

Marc Heughebaert was ook diegene die, samen met wijlen Luc Lemiengre,  het cordon sanitair introduceerde in de Gentse gemeenteraad. Met democratische partijen werk je samen, met een anti-democratische niet, zo eenvoudig was dat. Door zijn strategisch inzicht, en samenwerking over democratische partijgrenzen heen, kon bijvoorbeeld het Vlaams Belang uit het Dagelijks Bestuur van het OCMW worden gehouden.

De Groen-fractie is blij met deze toekenning van de titel aan Marc, en is hem erg erkentelijk voor de pioniersrol die hij gespeeld heeft om de groene partij uit te bouwen tot de sterke bestuurspartij die ze vandaag is.