Gelijke kansen en diversiteit

Hieronder vind je alles over Gelijke kansen en diversiteit en Samenleven. Wil je onmiddellijk naar één van deze onderwerpen gaan? Klik dan op onderstaande linken!

Gelijke kansen en diversiteit

Samenleven

 

We kiezen voor een sociaal beleid voor alle Gentenaars, zonder onderscheid. Alleen verbindend werken rendeert: we voeren een actief beleid tegen alle vormen van discriminatie en racisme. We zetten in op maximale participatie, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, geaardheid… en nemen drempels weg. We maken werk van integraal toegankelijke dienstverlening op maat.

Omdat achterstelling en discriminatie zich op diverse terreinen manifesteren, kiezen we zowel voor een inclusieve aanpak (over doelgroepen heen en gericht op diverse beleidsdomeinen) als voor een categoriale aanpak waarbij een specifiek beleid wordt gevoerd voor bepaalde groepen in onze stad.

Ons gelijke kansenbeleid heeft bijzondere aandacht voor de toenemende etnisch-culturele diversiteit in de samenleving. Het samenleven vormt een uitdaging waar we voluit werk van willen maken door oog te hebben voor de kansen maar ook voor de wrijvingen. We ondersteunen emancipatie binnen diverse gemeenschappen en moedigen dialoog aan.

-> Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema 'gelijke kansen en diversiteit'.

 

De individualisering, polarisering en verharding van de samenleving baart ons grote zorgen. In Gent zien we echter ook een tegenbeweging ontstaan, waarbij directe buren, mensen uit eenzelfde buurt of vanuit verschillende wijken hartverwarmende initiatieven nemen om elkaar te ontmoeten. Op voorwaarde dat deze initiatieven niemand uitsluiten of verplichten, versterken ze het samenleven in de buurt. Daar willen we als Stad mee onze schouders onder zetten.

-> Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema samenleven.