Geestelijke gezondheidszorg

06 Mei 2021

Geestelijke gezondheidszorg

Eén op drie krijgt in zijn leven te maken met mentale klachten. Toch gaat slechts 5% van het gezondheidsbudget naar mentaal welzijn. Van dat budget gaat het leeuwendeel (80%) naar psychiatrische ziekenhuizen. België staat wereldwijd op de 2de plaats, na Japan, voor aantal psychiatrische ziekenhuisbedden per inwoner. Er is een duidelijke shift nodig van klinische zorg naar ‘community health’. 

Meer inzetten op ambulante zorg

Ambulante zorg is zorg waarvoor er geen hospitalisatie nodig is. Goede ambulante zorg vermijdt langdurige opnames. Er is een duidelijke shift nodig van klinische zorg naar ‘community health’. We moeten meer inzetten op preventie.  Preventie van psychische problemen begint al op school en in de opvoeding. Het belang van kinderopvang en opvoedingsondersteuning is niet te onderschatten.  

Zorg in je vertrouwde omgeving, weg van de ziekenhuizen, is ook belangrijk. Zo blijft men ook geïntegreerd in de samenleving. 

"Een helder eensgezind plan ontbreekt op het federale en Vlaamse niveau." - Anita De Winter, raadslid

Het federale en Vlaamse niveau doen inspanningen om meer middelen te voorzien voor de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg: terugbetaling eerstelijnspsychologen; bijkomend personeel in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg… Maar een helder eensgezind plan ontbreekt.

Elk onderdeel van de zorgketen van nulde (mantelzorg, outreachend werk…) tot derde lijn (ziekenhuis) heeft zijn functie. Maar er is een stevige, legale en financiële structuur nodig  waar wordt samengewerkt en iedereen op de juiste plaats in de keten terecht kan. Er moeten voldoende middelen voorzien worden vooral voor de ambulante zorg.

Welzijn en zorg gaan hand in hand

Er is een leger eerstelijnswerkers nodig met psychologen, mobiele teams, psychiatrische thuiszorg… Voor langere en specifieke hulp is er het meer gespecialiseerd aanbod in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg voor verslavingszorg, traumabehandeling… Ziekenhuizen blijven belangrijk voor korte intensieve behandelingen en als de patiënt bescherming nodig heeft. 

Er wordt veel ingezet op de psychologische gezondheidszorg in Gent. De tiendaagse van de geestelijke gezondheidszorg is een echte meerwaarde. In de eerstelijnszone worden de krachten gebundeld tussen welzijns- en gezondheidswerkers. Het netwerkoverleg PAKT (samenwerking geestelijke gezondheid Gent Eeklo Vlaamse Ardennen) is een goede stap richting samenwerking. 

Meer info

In de volgende editie van de Groenkrant is het centrale thema mentaal welzijn. Ontvang je deze (en onze volgende edities) graag gratis in je bus? Meld je dan hier aan

 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.