Geen politieke spelletjes over de Bernadettewijk

09 Juli 2020

Geen politieke spelletjes over de Bernadettewijk

Er heerst onrust in de Bernadettewijk. En dat is begrijpelijk. WoninGent kondigde recent aan dat de sociale woonwijk zou worden gesloopt en herbouwd en dat heeft natuurlijk een grote impact op de huidige bewoners. De onrust wordt echter sterk aangestookt door enkele Gentse oppositiepartijen die politieke spelletjes spelen op de kap van de bewoners. Tine Heyse, schepen voor Wonen: ‘De Bernadettewijk en haar bewoners zijn te belangrijk voor politieke spelletjes. We veroordelen ten stelligste dat oppositiepartijen mensen desinformeren over plannen en keuzes van WoninGent. Temeer omdat PvdA, Vlaams Belang en N-VA zelf in de Raad van Bestuur van WoninGent zetelen en hier de plannen én de communicatie hierover unaniem hebben goedgekeurd. Nadien doen alsof men hier niets mee te maken heeft of vanuit de oppositie tegen de beslissingen zou zijn, is oneerlijk en laag.’

Plannen Bernadettewijk: sloop en nieuwbouw

Vorig weekend communiceerde WoninGent (WiG), die de verantwoordelijke sociale huisvestingsmaatschappij is, haar plannen voor de Bernadettewijk aan de inwoners. Concreet wordt er gekozen voor sloop en nieuwbouw, en niet voor renovatie van de verouderde sociale woningen in de Bernadettewijk.

Navraag bij WoninGent leert dat de keuze voor sloop en nieuwbouw unaniem is goedgekeurd door de RvB van WoninGent op 30 juni, waarin ook de Gentse oppositiepartijen (PvdA, Vlaams Belang en N-VA) zetelen. WoninGent stelt onder meer dat het renoveren van woningen de zwakke punten van de bestaande woningen niet oplost, en dat de huisjes bovendien bij renovatie maar 2 slaapkamers meer zouden hebben, in plaats van 3 of 4. Door in te zetten op sloop en nieuwbouw kunnen gezinnen met kinderen hier ook in de toekomst een plek krijgen.

Ook de keuze om de wijk zo snel als mogelijk te herbouwen en bewoners niet nog jaren in slechte woningen te laten leven, werd unaniem gedragen binnen de Raad van Bestuur. Er werd een verhuisplan opgesteld én een communicatie richting de bewoners afgesproken.

Geen politieke spelletjes, aub

Groen begrijpt dat er onrust is in de Bernadettewijk. Beslissingen over de woonsituatie raken mensen direct en liggen heel gevoelig. Met afschuw stellen we echter vast dat de onrust sterk wordt gevoed door enkele oppositiepartijen die de situatie in de Bernadettewijk blijkbaar aangrijpen voor partijpolitieke spelletjes en niet vies zijn van leugens. Vlaams Belang organiseert een buurtvergadering en PvdA vraagt om een spoedvergadering van de commissie wonen te beleggen.

"WoninGent kiest voor een structurele oplossing voor de ongezonde woningen. PvdA en Vlaams Belang keurden die mee goed, maar nu doen ze alsof ze daar niets mee te maken hebben en verspreiden ze onwaarheden." - Tine Heyse

Dat nadat ze in de Raad van Bestuur van WiG de beslissing tot sloop en nieuwbouw, wijze van communiceren hierover én het verhuisproject eerder (op 30 juni) hebben goedgekeurd. Ook het Vlaams Belang en PvdA. Zelfs het concrete bestek voor het aanstellen van de verhuisfirma werd daar goedgekeurd. Op de Raad van Bestuur van 7 juli werden de beslissingen herbevestigd in het goedgekeurde verslag. Er werden door alle partijen bezorgdheden geuit over de impact op de bewoners, maar iedereen heeft moeten erkennen dat de keuze voor de 'korte pijn' op lange termijn de beste oplossing is. Een breed uitgesmeerde fasering om mensen daar toch maar te kunnen laten wonen is én technisch onmogelijk én onwenselijk. Op die manier zouden de bewoners nog jaren in slechte en ongezonde woningen moeten blijven wonen.

Tine Heyse, schepen voor Wonen: ‘Als schepen van Wonen vind ik het belangrijk dat de kwaliteit van sociale woningen structureel wordt aangepakt. Wat ik echt niet begrijp, is dat oppositiepartijen die de ongezonde woningen in de Bernadettewijk hebben aangeklaagd, nu publiek oplossingen afvallen die ze mee hebben goedgekeurd.’