Geen jacht op Gentse gronden

02 Maart 2023

Geen jacht op Gentse gronden

"Het uitkleuren van de gronden kan dus concreet betekenen dat er minder dieren worden gedood." - raadslid Jeroen Van Lysebettens

Stad en OCMW Gent hebben een groot aantal gronden in bezit. Deze worden beheerd door SoGent, volgens een beheersovereenkomst gestemd op de gemeenteraad. In die beheersovereenkomst staat onder andere opgenomen dat we het jachtrecht op die gronden willen laten uitdoven.

Dat jachtrecht is een reliek uit het verleden dat, vaak nog lang doorliep omdat er historisch gewerkt werd met langlopende pachtcontracten voor het jachtrecht. We bekwamen al in de vorige legislatuur dat dit jachtrecht overal zou uitdoven tegen 2021. Dat is ook effectief het geval: op geen enkele grond beheerd door Sogent voor het OCMW wordt vandaag nog een jachtrecht toegekend.

"Check zeker de website van Schiet in Actie." - raadslid Jeroen Van Lysebettens 

Toch staan een aantal gronden buiten Gent nog ingekleurd in jachtplannen op de website van de Vlaamse regering. Raadslid Jeroen Van Lysebettens vroeg aan bevoegde schepen Sami Souguir hoe dat kwam, tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad.

Laatste horde noodzakelijk

Volgens schepen Souguir is dit een zuiver administratieve zaak, omdat conform het nieuwe jachtdecreet de eigenaar van de gronden op de website manueel voor elke grond moet aangeven dat de jacht niet meer mogelijk is. Dit zou een te grote werklast zijn voor SoGent. 

Elke jacht op de gronden van het Gentse OCMW is niet toegestaan, vermits het jachtrecht niet meer wordt toegekend, en jagers zijn er dus sowieso in overtreding.

Toch zou het volgens ons goed zijn om ook de laatste administratieve stap te nemen. Dat is ook waar vogelbescherming Vlaanderen een actie rond heeft opgezet 'schiet in actie'.

Schiet in actie

Het expliciet uitkleuren van de gronden geeft immers duidelijkheid aan omwonenden, overheden, politie en jagers waar er een feitelijk jachtrecht heerst.

Bovendien worden niet-uitgekleurde gronden wel meegenomen in tellingen van wildbeheer, die het jachtquotum bepalen. Het uitkleuren van de gronden kan dus concreet betekenen dat er minder dieren worden gedood.

Wij blijven alvast in de gemeenteraad en het college verder pleiten om dat te doen, maar iedereen kan zijn steentje bijdragen. Voor elke grond waarvan je eigenaar bent, kan je checken of ze vandaag ingekleurd is als jachtgebied en eventueel ook laten uitkleuren. Check zeker de website van 'Schiet in Actie', die alle praktische stappen bevat:

https://schietinactie.be/

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.