Forse investeringen in woonbeleid

30 September 2021

Forse investeringen in woonbeleid

De nood aan een doortastend woonbeleid hoeft niet meer onderstreept te worden. Deze bestuursperiode is 92 miljoen aan investeringen voorzien. De voorbije weken werd beslist over investeringen van 27 miljoen euro.

Een grote hap uit het investeringsbudget besteden we aan investeringssubsidies voor sociale huisvestingsmaatschappijen, samen goed voor 22,5 miljoen euro. Hierdoor komen er niet alleen bijkomende sociale woningen, er worden er ook heel wat gerenoveerd of vervangen. De sociale huisvestingsmaatschappijen Woningent, ABC, Volkshaard en De Gentse Haard ontvingen respectievelijk  17,9 miljoen, 1,07 miljoen, 1,69 miljoen en 1,79 miljoen euro aan investeringssubsidies. Samen investeren we dus bijna 22,5 miljoen euro om de sociale huisvestingsmaatschappijen te helpen een kwalitatief en betaalbaar sociaal huuraanbod in stand te houden en uit te breiden.

 

"Vlaanderen schiet tekort. Wij nemen onze verantwoordelijkheid wél." - Tine Heyse, schepen van Wonen

 

1.400 bijkomende sociale woningen

Dat bedrag is een hefboom voor de realisatie van maar liefst 1.400 bijkomende sociale woningen en 2.500 renovaties of vervangbouw. Schepen van Wonen Tine Heyse: “De huidige ondersteuning vanuit Vlaanderen geeft onvoldoende financiële ademruimte aan sociale huisvestingsmaatschappijen. Daarom kiest de Stad Gent voor een stevige financiële ondersteuning, zodat de sociale huisvestingsmaatschappijen echt kunnen inzetten op nieuwbouw, vervangbouw en renovatie van hun patrimonium. Gezien de hoge nood aan kwaliteitsvolle en betaalbare sociale woningen is dat echt noodzakelijk.”

 

SVK-pilootproject

Naast de investeringssubsidies voor sociale huisvestingsmaatschappijen is er ook een overeenkomst voor een SVK-pilootproject waarmee bijkomend aanbod aan sociale huisvesting zal worden gerealiseerd. We zetten hiervoor gronden in van de Stad en OCMW, en realiseren 40 bijkomende woningen die via het sociaal verhuurkantoor (SVK) zullen worden verhuurd . Daarbij geven we extra aandacht aan woningtypes voor doelgroepen waarvoor het bestaande sociale aanbod beperkt is. In de eerste plaats gaat het om gezinnen met kinderen, daarnaast ook kwetsbaren met een lichte zorgnood. Door een erfpachtformule is er niet alleen een samenwerking met de private markt, maar houdt de groep Gent ook op lange termijn het woonpatrimonium in eigen handen.

 

"Een goed (geïsoleerd) dak boven je hoofd is een noodzakelijke voorwaarde om uit een sociale negatieve spiraal te geraken." gemeenteraadslid Anita De Winter.

 

Transitwoningen

Tot slot voorzien we ook in het uitbreiden van het aantal transitwoningen. Om een actief beleid rond woonkwaliteit te voeren op de private huurmarkt zijn er voldoende transitwoningen nodig, waarin gezinnen tijdelijk kunnen worden gehuisvest als opstap naar een duurzame woning.

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.