Extra handen op school!

08 Oktober 2020

Extra handen op school!

Leerkrachten, moet het nog gezegd, staan voor veel uitdagingen in deze corona-tijden. We kunnen niet genoeg benadrukken hoezeer we hun inzet en engagement waarderen. Maandag, op de Dag van de Leerkracht, trokken een muziekband en een piano op wielen langs 15 scholen, om alle leerkrachten met de nodige toeters en bellen te bedanken en hen een hart onder de riem te steken. We stelden ook het project "Extra handen op school" voor: een poule van tijdelijke medewerkers die inspringen in scholen, wanneer er door quarantaine of corona leerkrachten zouden uitvallen in de klas. Op die manier worden vervangingen snel opgenomen en moeten leerkrachten niet inspringen in elkaars klassen, wat de werkdruk voor allen haalbaarder houdt.

180.000 euro voor 'extra handen op school'

De Stad Gent lanceerde maandag, op de Dag van de Leerkracht, het project 'extra handen op school'. Veel leerkrachten zijn niet noodzakelijk ziek, maar moeten in quarantaine uit voorzorg. Dat kan gaan van een afwezigheid van 2 à 3 dagen (voor zij die wachten op een testresultaat) tot een week en kan zorgen voor acute personeelsnoden.

Om hen snel te kunnen vervangen, trekt de Stad Gent 180.000 euro uit voor een reserve van tijdelijke medewerkers. Het gaat om vrijwilligers en interimkrachten met of zonder pedagogisch diploma, die vanaf nu tot eind 2020 paraat staan.

"Met deze middelen willen we de scholen heel concreet ondersteunen en hen toelaten om te focussen op hun kerntaak." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Met dit project wil Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, vermijden dat bestaande leerkrachten deze gaten moeten opvullen en op hun beurt uitvallen: “Zo’n korte afwezigheden zijn niet altijd makkelijk op te vangen als school. Met deze middelen willen we de scholen heel concreet ondersteunen en hen toelaten om te focussen op hun kerntaak. Als Stad willen we daar mee onze schouders onder zetten."

Mensen warm maken om les te geven in Gent

Naast het opvangen van mogelijke personeelstekorten op korte termijn, wil de Stad Gent via een tweede project 'Leraar in Gent' ook mensen warm maken om leerkracht te worden in Gent, en dat ook te blijven. De Stad gaat daarvoor in dialoog met (toekomstige) leerkrachten. De eerste stap is een enquête waarin zij kunnen aangeven welke ondersteuning ze nodig hebben om hun job goed te kunnen uitoefenen.

Starterspakket

Daarna zal de Stad Gent een starterspakket samenstellen dat beginnende leerkrachten beter wegwijs moet maken in de het educatieve en culturele aanbod in Gent. Het starterspakket zal ook dieper ingaan op de ondersteuning die de Stad aanbiedt in de Gentse scholen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de brugfiguren en Brede School.