Evita's boodschap aan toekomstige leerkrachten

21 September 2023

Evita's boodschap aan toekomstige leerkrachten

"Áls het lukt om bij een leerling een succesje te boeken, hoe klein ook; dan voel je waarom je het doet." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Evita Willaert werd uitgenodigd om de studenten van de educatieve masteropleiding van UGent toe te spreken bij hun afstudeerceremonie. De schepen, die in een vorig leven zelf ook voor de klas stond, maakte van de gelegenheid gebruik om aan de toekomstige leraren twee belangrijke boodschap mee te geven.  

In een afgeladen vol Universiteitsforum sprak schepen Willaert de 286 (!) afstuderende studenten en hun trotse ouders toe. Ze nam de tijd om de studenten te feliciteren, want hun harde werk en inspanningen hebben duidelijk geloond. Nu zijn ze klaar om in te stappen in één van de mooiste beroepen die er zijn.

"Lesgeven was ook bij mij een proces van vallen en opstaan, van uitproberen en bijleren. Maar áls het lukt om bij een leerling een succesje te boeken, hoe klein ook; dan voel je waarom je het doet."

"Niks is mooier dan de glinstering in de ogen van een leerling wanneer die plots een nieuw concept begrijpt." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

"Niks is mooier dan de glinstering in de ogen van een leerling wanneer die plots een nieuw concept begrijpt, of de warmte van een glimlach van een leerling die zich gesteund voelt als het even wat moeilijker gaat", aldus schepen Willaert.  

Het onderwijsveld kreunt onder het tekort aan sterk opgeleide leerkrachten en zal deze nieuwe krachten zeker met open armen ontvangen. Maar voor ze die stap zetten, gaf schepen Willaert deze toekomstige leerkrachten nog deze twee boodschappen mee: 

Bekijk elke leerling in z’n geheel, als een volledig individu

Elke leerling schittert op zijn of haar manier en dat is geweldig! Het beroep van leerkracht is er niet alleen om kennis over te dragen, maar ook om passies bloot te leggen, talenten te koesteren en unieke persoonlijkheden te helpen bloeien.

Leraren mogen zich hierbij niet laten misleiden door de valse tegenstelling tussen kennis versus welbevinden. Deze tegenstelling is een fictieve en ideologisch getinte barrière die ons niet mag verdelen. Goeie leerkrachten dragen niet uitsluitend kennis over, maar hebben ook aandacht voor het welbevinden van de leerling. Een leerling die met een lege maag in de klas zit, of een leerling wiens hoofd vol zorgen zit, zal moeilijk tot leren komen.

Onderwijs kan niet alle maatschappelijke problemen oplossen, maar scholen zijn ook geen eilandjes die op zich staan. Scholen en leerkrachten kunnen beroep doen op tal van ondersteunende netwerken, die allemaal een verantwoordelijkheid te spelen hebben.

"Kijk af en toe eens over het muurtje heen aan de ene kant en breng aan de andere kant de buitenwereld ook een stukje binnen in jullie school, niet enkel op vlak van kennis, maar ook op vlak van welbevinden." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Denk maar aan brugfiguren die wij vanuit de stad aanstellen om de brug te slaan naar ouders, om de kleuterparticipatie te verhogen, om signalen rond kwetsbaarheid in een vroeg stadium op te vangen en de brug te helpen bouwen naar de beschikbare instanties.

Denk bijvoorbeeld ook aan ons project Kinderen Eerst, waarbij maatschappelijk assistenten van het OCMW vaste zitdagen hebben op de school om kwetsbare leerlingen en hun ouders te wijzen op de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. Ook ons Gentse Onderwijscentrum organiseert thematische studiedagen, lerende netwerken, en dergelijke meer om de scholen in onze stad te ontzorgen.

Schepen Willaert riep de studenten op: "Als jullie in een Gentse school zouden lesgeven – wat ik heel hard hoop 😉 - wil ik jullie oproepen om beroep te doen op de vele mogelijkheden die er zijn; om af en toe eens over het muurtje heen te kijken aan de ene kant en aan de andere kant de buitenwereld ook een stukje binnen te brengen in jullie school, niet enkel op vlak van kennis, maar ook op vlak van welbevinden."

"Dus mijn eerste boodschap luidt: bekijk elke leerling als een gans individu, elk met zijn of haar sterktes en werkpuntjes en elk met zijn of haar bagage." 

Beschouw het leerkrachtberoep als teamwork

Als we oplijsten wat een leerkracht vandaag de dag allemaal moet kennen en kunnen, dan moeten we eerlijk zijn. Het aantal leerkrachten dat op al die vlakken tegelijk specialist is, is wellicht op één hand te tellen.

Leerkrachten moeten inspiratoren zijn, vakdeskundigen, maar ook expert in evaluatiebeleid, gevoelig voor sociale relaties in de klas, deskundige op vlak van pestproblematieken en noem maar op. Al te vaak wordt voor allerlei maatschappelijke problemen in de richting van onderwijs gekeken.

Sommige leerkrachten zijn echte inspiratoren; vertellers aan wiens lippen de leerlingen hangen. Stuk voor stuk top leerkrachten, maar maar misschien met iets minder expertise in het evalueren, of in online cursusontwikkeling. Daar zijn dan weer anderen 'krak' in. Er zijn verschillende talenten en sterktes. 

"Ik geloof echt dat als leerkrachten de kans krijgen om in team te kunnen werken, het onderwijsveld vandaag minder zou kreunen onder het lerarentekort." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs 

Net zoals een neurochirurg niet zelf vooraf de operatietafel klaarzet en we van een automechanieker niet per se verwachten dat hij ook expert boekhouding is, zo mogen we ook niet verwachten dat leerkrachten per definitie op al die vlakken even sterk zijn.

Net zoals de neurochirurg leunt op de schouders van verpleegkundigen en logistieke medewerkers, en net zoals de automechanieker kan rekenen op de medewerking van de verkoper en de klantenbeheerder, zo zou de leerkracht ook moeten kunnen steunen op de collega leerkrachten, op de leerlingenbegeleiders, op de schooldirectie en zelfs op de ouders.

"Lesgeven is teamwork. Ik geloof echt dat als leerkrachten de kans krijgen om in team te kunnen werken, als ze zich meer kunnen specialiseren en meer op hun interesses ingezet worden, als ze in hun opdracht ook de tijd en ruimte krijgen om in te zetten op samenwerking en om van elkaar te leren, het onderwijsveld vandaag minder zou kreunen onder het lerarentekort", dixit schepen Willaert. 

"Net zoals in andere beroepen, is het ook voor leerkrachten belangrijk dat ze binnen het schoolteam, of binnen de vakgroep echt ingezet worden op hun sterktes en interesses." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Vanuit die overtuiging hebben vier basisscholen en twee secundaire scholen van ons stedelijk onderwijs ingetekend op de oproep om een proefproject op te zetten om oplossingen te zoeken voor het lerarentekort.

Dat is wat die scholen willen doen: in het takenpakket van de leerkrachten structureel tijd en ruimte inbouwen voor samenwerking en professionalisering; zodat de leerkrachten zich meer kunnen specialiseren, zich sterker ondersteund voelen om het beroep werkbaarder te maken en – uiteindelijk – om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

"Net zoals in andere beroepen, is het ook voor leerkrachten belangrijk dat ze binnen het schoolteam, of binnen de vakgroep echt ingezet worden op hun sterktes en interesses. Durf jezelf daarin open te stellen. Ik weet het, dat is niet altijd even gemakkelijk gezegd als gedaan, maar ik ben ervan overtuigd dat het helpt om je eigen droomleerkracht te kunnen worden.

Daarom dus mijn tweede boodschap: durf je open te stellen voor de collega’s, werk samen, wissel uit en benut de ondersteunende mogelijkheden die er zijn."

Moet het gezegd dat de boodschap enthousiast onthaald werd door de zaal? Het was duidelijk: deze nieuwe lichting staat te popelen om uit te zwermen, er vast van overtuigd om het verschil te gaan maken. Alle succes met jullie schoolcarrières. Ga ervoor, ga voor jullie leerlingen! 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.