Evenement organiseren

16 September 2022

Evenement organiseren

De commissie Vrije Tijd, Publiekszaken en Pensioenen van september besprak het nieuwe reglement voor feestelijke evenementen, waarna het naar de gemeenteraad kan ter goedkeuring. Dit reglement zorgt voor een transparante en objectieve basis voor iedereen die een evenement in Gent wil organiseren. Organisatoren zullen tot €30.000 kunnen ontvangen en er komt voor het eerst de mogelijkheid om een subsidie voor meerdere jaren te krijgen. Dat geeft de organisatoren meer voorspelbaarheid en laat toe te plannen én te investeren op langere termijn. 

Knaldrangfonds

Tijdens de coronaperiode (laten we die maar zo snel mogelijk vergeten) werd nog maar eens duidelijk dat Gentenaren graag feesten. In die onzekere tijden groeide wel de nood naar een subsidiereglement dat flexibel kon worden toegepast. Voor het eerst werden de fondsen opengesteld voor iedereen die een evenement wilde organiseren. Het knaldrangfonds was geboren.

In 2022 volgde dan een opvolger van dit reglement waarin een jury op basis van een aantal voorwaarden en criteria op een objectieve wijze subsidies toekende aan organisatoren. Waar vroeger een 4-tal evenementen subsidie ontvingen, ontvingen er dit jaar tot nu toe al 15 actoren een subsidie voor in totaal €85.500.

Het reglement dat goedgekeurd werd (en nog bekrachtigd moet worden in de gemeenteraad) bouwt opnieuw voort op de bestaande principes en zal nog meer spelers omvatten die een subsidie kunnen aanvragen. We komen met dit nieuw reglement ook tegemoet aan een prangende vraag vanuit de sector: meerjarige ondersteuning. Om evenementen duurzaam te organiseren moeten soms investeringen voor de toekomst gemaakt worden in materialen. Dankzij de meerjarige ondersteuning kunnen evenementen met meer zekerheid die investeringen maken. Het is ook een goed signaal naar potentiële sponsoren die zich op langere termijn kunnen binden aan een evenement.

Voor het eerst zullen ook de stadskermissen aansluiten bij eenzelfde reglement. Sinds een aantal jaar neemt de stad niet langer de organisatie van de kermissen in handen, maar werd deze overgedragen aan de reeds bestaande organisatiecomités. Sinds 2021 wordt ook de omschakeling voorbereid om de kermissen als gelijkwaardig evenement te beschouwen en alle evenementen in Gent op een objectieve manier subsidies toe te kennen door middel van een subsidieaanvraag. Dit proces zal begeleid worden door de dienst Feesten en Ambulante Handel en de aanvragen worden beoordeeld door onder andere externe juryleden met kennis van zaken.

De criteria die worden opgenomen in het reglement hebben aandacht voor de mate van verbinding, traditie, duurzaamheid, laagdrempeligheid en andere kwaliteiten van het evenement. Ook de integrale toegankelijkheid van het evenement wordt als voorwaarde gesteld. Op een evenement gesubsidieerd door de stad moet iedereen zich veilig en comfortabel kunnen bewegen, ook mensen met een beperking.

Dit nieuwe reglement biedt enorm veel kansen aan de bestaande, maar ook nieuwe spelers en ik ben dan ook benieuwd naar het evenementenseizoen van 2023 en later.