Evaluatie Armoedebeleid in Gent

25 Mei 2023

Evaluatie Armoedebeleid in Gent

'Alle proefballonnetjes van de laatste weken ten spijt maar we hebben geen nood aan nieuwe vormen van steun, aan bijkomende nepbanen, of wat dan ook ... ' - Anita De Winter, gemeenteraadslid 

Gent heeft naar schatting nog steeds 35.000 mensen in armoede. Dat is 13,2% van de Gentse bevolking. Dit komt overeen met het Belgische gemiddelde. Het gaat over mensen die minder dan 60% van het mediane inkomen verdienen. Uit de VRT-enquête ‘De stemming’ weten we dat 25% van de mensen nauwelijks het hoofd boven water kan houden. Dit is nog steeds teveel. 

 

Onder de loep

Bovenlokale maatregelen, zoals de automatische indexering, bijkomende steun in corona, verruiming van het sociaal tarief en de energiesteun, hebben de schade van corona, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne beperkt. We zien dit niet enkel aan de cijfers, maar ook aan de onverwachte daling van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor aanvullende financiële steun. De bestrijding van armoede op lokaal vlak is erg afhankelijk van hogere niveaus. Dat neemt niet weg dat we ook op lokaal vlak armoedebeleid kunnen en moeten voeren. Een beleid dat verschil maakt voor de mensen.

Gemeenteraadslid Anita De Winter nam het Gentse Armoedebeleidsplan onder de loep en merkte daarbij enkele zaken op. 👇

 

Gentse accenten

Traditioneel kijken we naar de thema’s die echt een verschil maken voor mensen in armoede. Thema's waar ook kansen liggen tot sociale mobiliteit: inkomens, wonen, werken en onderwijs. In Gent nemen we ook cultuur en participatie mee in het beleid. En dat is mooi. Cultuur en participatie zijn immers meer dan wat aanvullingen in de marge. Ze zijn essentieel voor mensen in armoede om te kunnen participeren, om deel uit te maken van deze samenleving. 

 

Gent pioniert 

Leren met een lege maag lukt niet. De lege brooddoos was het voorbije jaar in de media heel aanwezig. Maar vaak met een beschuldigende ondertoon naar ouders. Alsof één ouder er bewust voor kiest zijn kind zo naar school te sturen. Met betaalbare en gezonde maaltijden op verschillende scholen pionieren we. Zo maken we er een ruimer verhaal van, onderzoeken we wat de effecten ervan zijn op de ontwikkelingskansen van kleuters en – vooral – onderzoeken we ook wat de randvoorwaarden zijn om deze interventies te laten slagen.

Ouders moeten mee betrokken worden in dit verhaal. Voor ons is dit één van de middelen en potentiële handvaten om gezinnen in armoede vooruit te helpen. Daarom geven we ook alle steun aan de verschillende initiatieven om kinderopvang toegankelijk te maken:

- door te werken aan tarieven
- door voorbehouden plaatsen te voorzien
- door het kinderopvangpunt, een fysiek loket waar ouders terecht kunnen met al hun vragen

We wijzen hen de weg naar de kinderopvang, zonder hen te verplichten of te veroordelen wanneer ze er geen gebruik van maken. 

 

Veroordelend toontje 

Hetzelfde veroordelende toontje horen we van sommige politici als het gaat over 'activeren'. Wij spreken liever over het recht op arbeid. Enkele politici schijnen te vergeten hoe ons OCMW met cliënten aan de slag gaat.

Alle OCMW-cliënten die financiële steun krijgen, ondertekenen een GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie), een engagement van de OCMW-cliënt hoe hij vooruit wil komen in het leven. Mensen worden hierbij stap voor stap begeleid, van stabiliseren van hun leefsituatie tot regulier werk, met vallen en opstaan. We werken naar de hoogst haalbare trede. Voor de ene strandt dat traject eerder dan voor de ander. Dit GPMI is niet zomaar een vrijblijvend vodje papier. Veel steungenieters volgen een dergelijk traject.

Onder hen zijn trouwens ook heel wat inburgeraars. Naast de VDAB, biedt ook het MAACT (maatgericht activeringscentrum) activering aan. Ik sta versteld hoeveel cliënten het MAACT begeleidt. Bijna 3.000 cliënten in 2022. Ook de jobteams zijn succesvol. Zij gaan op zoek naar personen in een kwetsbare positie die stappen willen zetten naar werk. Ze legden met niet minder dan 1.481 mensen contact waarvan 900 mensen een intensieve begeleiding volgden.  

Alle proefballonnetjes van de laatste weken ten spijt maar we hebben geen nood aan nieuwe vormen van steun, aan bijkomende nepbanen, of wat dan ook... 


De essentie 

De Stad Gent en het middenveld doen grote inspanningen om hiaten in de hulpverlening op te lossen en armoede op verschillende fronten in te dijken. In de sector van welzijn en gezondheid blijft het vaak puzzelen en ‘bricoleren’ met tijdelijke en beperkte projecten. Maar de kracht van onze diensten om flexibel in te spelen op nieuwe noden, zoals de opvang van de Oekraïense vluchtelingen en de hoge energieprijzen is bewonderenswaardig. Het engagement van de medewerkers van de Stad, het OCMW en het middenveld verdienen respect en dank. Maar ook de mensen in armoede zelf om moedig kansen te grijpen.

Het laatste hoofdstuk vat voor mij de essentie van dit rapport. Namelijk dat armoede geen eigen keuze is. Helaas is er nog veel werk vooraleer dit overal doorgedrongen is. 

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.