Erkenningsaanvraag Thuispunt Gent

02 Maart 2023

Erkenningsaanvraag Thuispunt Gent

"Een plek die werk maakt van betaalbaar en kwaliteitsvol sociaal wonen voor Gentenaars die het moeilijk hebben op de woningmarkt." - Tine Heyse, schepen van Wonen

De Gentse Gemeenteraad gaf deze week positief advies bij de aanvraag van Thuispunt Gent als woonmaatschappij met werkingsgebied het grondgebied van Gent. Dit past in het door Vlaanderen aangestuurde traject naar eengemaakte woonmaatschappijen, waarbij sociale huisvestingsmaatschappijen en Sociale Verhuurkantoren (SVK) samensmelten.

In 2021 besliste de Gentse gemeenteraad al dat het werkingsgebied van de nieuwe woonmaatschappij het grondgebied van Stad Gent wordt.

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent (een fusie van De Gentse Haard en WoninGent) zal nu de erkenning tot woonmaatschappij aanvragen bij de Vlaamse overheid.

Deze erkenningsaanvraag omvat in één beweging ook de inkanteling van het Gentse SVK in de nieuwe woonmaatschappij. 

"De nieuwe woonmaatschappij wordt de plek waar kandidaten, sociale huurders en sociale verhuurders in Gent terechtkunnen met al hun sociale woonvragen."Tine Heyse, schepen van Wonen

Indien de Vlaamse overheid deze erkenningsaanvraag gunstig evalueert wordt de woonmaatschappij Thuispunt Gent de (enige) sociale huisvestingsactor werkzaam op het grondgebied Gent vanaf 1 juli 2023.

Tine Heyse, schepen van Wonen: "De nieuwe woonmaatschappij wordt de plek waar kandidaten, sociale huurders en sociale verhuurders in Gent terechtkunnen met al hun sociale woonvragen. Een plek die werk maakt van betaalbaar en kwaliteitsvol sociaal wonen voor Gentenaars die het moeilijk hebben op de woningmarkt."

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.