Elektrische bussen voor Gent

19 November 2019

Elektrische bussen voor Gent

Vandaag 19 november geraakte bekend dat De Lijn voorlopig afziet van haar plannen om in Gent een proefproject te starten met elektrische bussen. De Lijn zou in Gent geen locatie gevonden hebben voor het plaatsen van laadinfrastructuur. "Onbegrijpelijk en onverwacht," zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. "De Lijn was in gesprek met Ghelamco om laadinfrastructuur in de buurt van het stadion te plaatsen, maar blijkbaar zijn die gesprekken afgesprongen." Filip Watteeuw heeft contact opgenomen met De Lijn en wil dat er zo snel mogelijk elektrische bussen worden ingezet in Gent.

In een Belga-bericht maakte De Lijn bekend dat ze niet kan starten met haar proefproject met elektrische bussen in Gent omdat ze niet de nodige vergunningen zou krijgen. Dat blijkt nepnieuws.

"De vergunning werd verleend op 31 januari. Ik was niet op de hoogte van enig probleem met de laadinfrastructuur." - Filip Watteeuw

De Lijn wilde in Gent een proefproject met elektrische bussen opstarten op Lijn 8, de buslijn tussen AZ Sint-Lucas en de Ghelamco Arena. De site rond de Ghelamco Arena bleek het meest geschikt om de nodige laadinfrastructuur in te richten. De Lijn vroeg op 12/11/2018 een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een elektriciteitscabine voor de laadpalen aan de Ottergemsesteenweg. Die vergunning werd verleend op 31 januari 2019. "Het is me dus echt een raadsel waar dat nieuws vandaan komt dat wij niet de nodige vergunningen zouden verlenen," klinkt het bij schepen Filip Watteeuw.

Ghelamco

De laadinfrastructuur voor de elektrische bussen zou worden geplaatst op het terrein van Ghelamco. De Lijn ging daarover in gesprek met de eigenaars van de gronden. Schepen Filip Watteeuw: "Dit voorjaar heeft De Lijn ons laten weten dat die gesprekken moeilijk opgestart geraakten. Wij hebben dan de juiste mensen met elkaar in contact gebracht, maar sindsdien niets meer vernomen." Vandaag vernam het stadsbestuur dan via de pers dat die gesprekken blijkbaar zijn gestrand en De Lijn ervoor kiest om zich te focussen op Antwerpen en Leuven.

Filip Watteeuw: "Volgens de info die ik nu krijg van De Lijn zou er een te hoge vergoeding gevraagd worden voor het gebruik van de gronden aan de Ghelamco Arena. De Lijn had dat gerust eerder aan mij mogen laten weten, dan hadden we misschien kunnen bemiddelen."

De Lijn heeft ook nog een alternatieve piste aan de Blaarmeersen onderzocht. De elektrische bussen konden eventueel ook op een andere buslijn worden ingezet. Maar aan de Blaarmeersen bleken de kosten voor De Lijn veel te groot omdat er over een veel te grote lengte elektriciteitsleidingen moesten worden aangelegd.

Beslissing herzien

"We vragen aan De Lijn om de beslissing te herzien. We moeten een oplossing vinden." - Filip Watteeuw

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw vraagt aan De Lijn en aan de bevoegde minister om de beslissing te herzien. "Het is heel jammer dat we dit op deze manier moeten vernemen. Ik ben ervan overtuigd dat we ook in Gent een geschikte locatie voor de laadpalen en een geschikt bustraject kunnen vinden. Wij willen niet tot 2025 moeten wachten alvorens in Gent de eerste elektrische bussen rondrijden."