Eerste grote studie studentenhuisvesting

08 Juli 2021

Eerste grote studie studentenhuisvesting

De eerste grote studie over studentenhuisvesting in Gent is er en onderzocht hoe een register voor studentenhuisvesting kan worden opgezet, wat de woonbehoeften zijn van de Gentse studenten en welke speerpunten een globale visie op studentenhuisvesting dient te omvatten. Om de woonbehoeften van de Gentse student te kennen, werd ook een grootschalige enquête afgenomen bij maar liefst 6715 studenten. 

De druk op de woonmarkt in Gent is de laatste jaren sterk gestegen. De blijvende toename van studenten draagt hiertoe bij. Op 20 jaar tijd kwamen er in Gent maar liefst 34.000 studenten bij, waarvan een belangrijk deel ‘op kot’ zit, terwijl er in dezelfde periode slechts 3.800 erkende studentenunits bij kwamen.

"Eén belangrijke vaststelling is alvast dat we reguliere studentenhuisvesting dienen bij te creëren voor pakweg 10.000 studenten." - Tine Heyse, schepen van Wonen

Tine Heyse: "Ik ben heel blij met het gelopen traject met de Gentse onderwijsinstellingen en het feit dat de Gentse Studentenraad en andere studentenvertegenwoordigers zo enthousiast hebben meegewerkt. Hierdoor konden we een unieke hoeveelheid data verzamelen waarop we ons beleid nu verder kunnen afstemmen. Eén belangrijke vaststelling is alvast dat we reguliere studentenhuisvesting dienen bij te creëren voor pakweg 10.000 studenten."

Belangrijkste bevindingen

Een register opzetten waardoor we kunnen weten hoeveel studenten waar op kot zitten, blijkt uit de studie op korte termijn niet haalbaar te zijn. Dit omwille van het ontbreken van betrouwbare gegevens en juridische hindernissen op vlak van onder andere gegevensbescherming. Ondertussen biedt de enquête wel een beter beeld van de wijze waarop studenten gehuisvest zijn in Gent. 

In de studie is ook een globale visie op studentenhuisvestingsbeleid uitgewerkt en dit rond vijf ambities die er toe moeten bijdragen dat Gent zowel als studenten- als woonstad verder groeit:

 • Er is voldoende gereglementeerde studentenhuisvesting in Gent.
 • Studenten en bewoners leven samen in harmonie.
 • Studenten wonen enkel in daartoe voorziene studentenhuisvesting.
 • Studentenhuisvesting is veilig en kwalitatief.
 • Het studentenhuisvestingsbeleid is effectief en efficiënt.

Webenquête met 6715 respondenten

Om de woonbehoeften van de Gentse studenten in kaart te brengen, is gewerkt met een webenquête ontwikkeld door Mpiris-Leidsman samen met de Gentse Studentenraad. De enquête liep in november en december 2020 en bereikte maar liefst 6715 respondenten.  

Enkele cijfers:

 • 59% van de studenten zit op kot in Gent, dit komt op 41.000 studenten. 36% pendelt en 6% woont in Gent bij de ouders. Bijna een kwart van de kotstudenten verblijft in een appartement of gezinswoning. Dit zou ongeveer 3.700 wooneenheden betreffen.
 • Een regulier kot op de private markt kost gemiddeld 415 euro. Voor een gedeeld appartement betaalt een student gemiddeld 420 euro per persoon, voor een gezinswoning 376 euro per persoon. Voor een woonst in grootschalige studentenhuisvesting van een private speler wordt gemiddeld 493 euro betaald. Indien die grootschalige studentenhuisvesting gekoppeld is aan een onderwijsinstelling is dat gemiddeld 347 euro per persoon, en voor een studentenhome is dat 315 euro.
 • Zowat de helft van de kotstudenten zit op kot in een regulier kot op de private markt, bijna een kwart in een appartement of gezinswoning, en de overige studenten (29%) verblijven in grootschalige studentenhuisvesting waarvan 52% van een hoger onderwijsinstelling, 31% van een private speler en 17% van een private speler gekoppeld aan een hoger onderwijsinstelling.
 • Studenten wonen voornamelijk in de buurt van campussen. 72% van de respondenten die de voorkeur hebben om op kot te gaan, willen binnen een verplaatsingstijd van gemiddeld 13 minuten van de campus wonen.
 • 42% van de studenten geeft op het einde van hun studiecarrière aan ook overtuigd te zijn in Gent (of randgemeenten van Gent) te willen blijven wonen na de studies.
 • De factoren die studenten aangeven het belangrijkst te vinden voor een ideale woonst zijn vooral de prijs, de locatie (dicht bij de campus) en de voorzieningen (keuken, sanitair).
 • Bij internationale studenten zien we een ander beeld. Daar is grootschalige studentenhuisvesting de populairste woonvorm. De helft van de internationale studenten zou dan ook in grootschalige studentenhuisvesting wonen, en meer dan een kwart in een appartement of gezinswoning. Slechts 18% van hen woont in een regulier kot op de private markt.

Meer details over dit onderzoek en de enquête? Surf naar https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/huren-verhuren/studentenhuisvesting/studentenhuisvesting-de-gentse-woonstad-studie#Praktische_info 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.