Nieuwe Gentse Dierenbeleidsnota

13 Februari 2020

Nieuwe Gentse Dierenbeleidsnota

Na een eerste bespreking in februari is de Dierenbeleidsnota 2020-2025 goedgekeurd op de gemeenteraad van september. Deze nieuwe Gentse beleidsnota Dierenbeleid telt maar liefst 19 acties rond dierenwelzijn, dierschap, plaagdieren. Ze voorziet ook de uitbouw van een Infopunt Dieren waar alle informatie op een overzichtelijke wijze samengebracht zal worden op één webplek. Schepen van Dierenwelzijn Tine Heyse is terecht trots.

Het ontwerp van de Dierenbeleidsnota werd op globaal applaus onthaald. Het Gentse dierenbeleid wordt opnieuw gebundeld in een omvattend plan. De Dierenbeleidsnota besteedt niet alleen veel aandacht aan dierenwelzijn, maar ook aan acties ter ondersteuning van mensen in armoede die over huisdieren beschikken. Zo zal er een regeling worden uitgewerkt waardoor ook dak- en thuislozen gratis toegang krijgen tot medische zorg voor huisdieren, en wordt er samen met de vzw Sociale Dierenhulp bekeken om een voedselbank voor kleine huisdieren op structurele wijze te organiseren. Verder wordt deze legislatuur één dierenbegraafplaats of -strooiweide geïnstalleerd in samenwerking met schepen Van Hecke.

"Trots op deze nieuwe Gentse Dierenbeleidsnota, waarin alle acties rond dierenbeleid worden gebundeld. We voorzien hierbij ook in het uitbouwen van een Infopunt Dieren waarin alle informatie op een overzichtelijke wijze zal worden samengebracht op één webplek." - Tine Heyse, schepen van Dierenwelzijn 

De beleidsnota Dierenbeleid voorziet ook in 5 acties voor het verminderen van overlast door dieren. Het gaat hierbij o.a. over de zogenaamde ‘plaagdieren’ zoals kakkerlakken en ratten. Maar ook over het inzetten op de reductie van overlast door loslopende honden in bijvoorbeeld parken en natuurgebieden.

 

Nieuwsbericht aangepast op 29/09/2020