Eerste elektrische taxi's in Gent

28 Juni 2018

Eerste elektrische taxi's in Gent

Sinds dinsdag 26/06 rijden in onze stad de eerste vier elektrische taxi’s rond. Tegen eind volgend jaar moeten dat er minstens 20 zijn. Samen met de Bond Beter Leefmilieu stelde de Stad Gent een actieplan op om elektrische taxi’s zo snel als mogelijk ingang te doen vinden.

Elektrische taxi’s zorgen voor minder luchtvervuiling, minder lawaai, een aangenamere woonstad én aangenamere taxiritten. De chauffeurs zijn alleszins enthousiast over hun eerste elektrische wagens.

Schepen Filip Watteeuw: “We reserveerden 20 taxivergunningen voor elektrische voertuigen en lanceerden een oproep. Die vergunningen waren snel de deur uit. Ondertussen zijn we gestart met het inrichten van aparte taxistandplaatsen voor de elektrische taxi’s die ook worden uitgerust met laadpalen.” Schepen Tine Heyse vult aan: “Die laadpalen passen in onze uitrolstrategie samen met Eandis. Tegen 2020 willen we minstens 160 laadpalen geplaatst hebben, waarvan dus een deel voor de elektrische taxi’s. De belangrijkste trigger voor de taxisector bleek echter onze aankoopsubsidie van 3.000 EUR per elektrische taxi.”

Beide schepenen maakten ook onze ambitie bekend om vanaf 2025 enkel nog elektrische taxi’s in Gent te laten rijden.