Een leeftijdsvriendelijke stad is een stad voor iedereen

06 Februari 2020

Een leeftijdsvriendelijke stad is een stad voor iedereen

Een eerste ontwerp van de beleidsnota Ouderenzorg werd besproken binnen de bevoegde commissie. Raadslid Karla Persyn  sprak haar waardering uit voor de nota, en meer bepaald de intenties van de Stad om een Leeftijdsvriendelijke stad te zijn. Maar ze had ook enkele gerichte vragen voor de bevoegde schepen Coddens.

Een leeftijdsvriendelijke stad is gebouwd rond het concept van 8 - 80 cities:  ingrepen in de publieke ruimte die goed zijn voor een 8- en een 80-jarige zijn goed voor iedereen. Daarnaast wil de Stad volop inzetten op zo lang mogelijk zelfstandig én kwaliteitsvol kunnen wonen voor ouderen, met de garantie voor ouderen de nodige zorg te krijgen wanneer ze dat niet langer kunnen.

De nota kwam onder meer tot stand na feedback van de seniorenraad. “Wat was eigenlijk in grote lijnen hun commentaar?”, vroeg Karla zich af. “Over ‘ouder worden en werken’ stond aanvankelijk niets in de nota, dankzij de seniorenraad is dat opgenomen. Een belangrijk aspect voor vele ouderen die langer maatschappelijk actief willen blijven en dus ook hun rechten op de arbeidsmarkt na pensionering willen kennen Daarnaast juichte Karla toe dat de Lokale Dienstencentra een doorlichting krijgen aan de hand van de gelijkekansen-methodiek. Ze stelde zich wel vragen bij de toegankelijkheid van de Open Huizen “Mensen die er voor de eerste keer binnenkomen voelen zich niet in ieder Open Huis  welkom. Klopt dit of zit dat gevoelsmatig verkeerd?”, aldus Karla. Coddens erkende dat gevoel. De consulenten van Ontmoeten en Verbinden gaan in dialoog met de Open Huizen en bij bepaalde zijn hier al enorme stappen gezet, maar bij andere is er nog werk. Karla blijft dit zeker opvolgen.