Een lage-emissiezone met een sterk sociaal karakter

05 December 2019

Een lage-emissiezone met een sterk sociaal karakter

Op 1 januari wordt de LEZ ingevoerd. We maken werk van propere lucht, zonder de Gentenaar met een laag inkomen te vergeten.

In december 2016 keurde de Gentse gemeenteraad de invoering van een lage-emissiezone in Gent goed. Na een lange aanloopperiode, waarin de Gentenaar ruim de tijd kreeg om zich voor te bereiden is het bijna zover: op 1 januari 2020 wordt de LEZ ingevoerd. En de Gentenaar is er stilaan klaar voor. Dat blijkt uit de forse toename van het aantal subsidies toegekend aan Gentenaren die zich duurzamer willen verplaatsen.

Tine Heyse: "Met de invoering van een LEZ werken we aan propere lucht en een betere gezondheid. We beseffen dat de lage-emissiezone voor sommige Gentenaars ook een grote impact kan hebben op de manier van verplaatsen. Voor Gentenaars met een laag inkomen zijn er verhoogde premies voor duurzame vervoersalternatieven. Zo krijgen we een lage-emissiezone met een sterk sociaal karakter."

Deze week werd de 500ste slooppremie goedgekeurd en meer dan 400 Gentenaren ruilden ondertussen hun nummerplaat in voor een mobiliteitsbudget. De slooppremie is er voor eigenaars van een oude wagen die in de LEZ wonen; bij het slopen van hun oude wagen krijgen ze een premie tot 1.000 euro. Het mobiliteitsbudget kan worden aangevraagd door alle Gentenaars die een wagen wegdoen. Voor mensen die het niet breed hebben, zijn er extra maatregelen of verhoogde premies. Bij de sloop van een oude wagen krijgen zij tot 1.500 euro premie. Als ze een nummerplaat inleveren en een wagen wegdoen kunnen zij bovenop het mobiliteitsbudget gratis taxicheques aanvragen.

Wie in de LEZ woont, kan nog tot midden 2020 een oude wagen laten slopen. Gentenaars of Gentse bedrijven die buiten de zone wonen, kunnen een subsidie aanvragen tot eind 2020.