Een droge zomer: wat doet Gent?

20 Juni 2019

Een droge zomer: wat doet Gent?

Er staat vermoedelijk weer een droge zomer voor de deur en tegelijk is ook duidelijk dat de grondwaterstanden niet voldoende zijn bijgevuld na de extreme droogte van vorig jaar. Gemeenteraadslid Tine De Moor wou dan ook weten of en hoe we ons hier als stad op voorbereiden. 

Drinkwater een probleem?

“Het is belangrijk dat we de Gentenaars bewust maken van de mogelijke ernst van de situatie. Daarom vraag ik graag op welke wijze we de Gentenaars zullen sensibiliseren over het spaarzaam omgaan met drinkwater?” - Tine De Moor, gemeenteraadslid

“Het is belangrijk dat we de Gentenaars bewust maken van de mogelijke ernst van de situatie”, aldus Tine De Moor. “Daarom vraag ik graag op welke wijze we de Gentenaars zullen sensibiliseren over het spaarzaam omgaan met drinkwater?”

Tine Heyse bevestigt dat de problematiek onderschat wordt. “Via onderstaande grafiek wil ik nog eens duidelijk maken dat we in Vlaanderen echt geen luxepositie hebben. De grafiek geeft het aantal kubieke meter water beschikbaar per inwoner, per jaar weer. We kunnen allemaal zien dat Vlaanderen één van de laagste voorraden van Europa heeft”, aldus Tine Heyse, schepen van Milieu.

Grafiek: De waterbeschikbaarheid in Vlaanderen en Brussel in aantal m3 per inwoner en per jaar: één van de laagste in Europa (Prof. Patrick Willems, KULeuven)

Verder moeten we ons ervan bewust blijven dat de regen van de laatste weken dit probleem echt niet oplost. Onze natuur heeft na de extreme droogte van 2018 echt nog meer regen nodig. Het feit dat een groot deel van onze ondergrond verhard is, zorgt ervoor dat véél regen gewoon in de riolering terechtkomt. Daardoor wordt het niet opgenomen in onze grond en worden onze grondwaterreserves onvoldoende aangevuld.

De drinkwatervoorziening is voor Gent in beheer van Farys. Via sensibiliseringsacties maakt Farys de Gentenaars bewust van de kostbaarheid van drinkwater. In geval van acute droogte zullen Farys en de Stad ook een versnelling hoger schakelen en zeer actief de Gentenaars informeren.

Hoe voorkomen we?

“In tijden van droogte, terwijl we mensen willen sensibiliseren om spaarzaam te zijn, is het natuurlijk te gek voor woorden om gewoon water weg te pompen. Tijdens de zomer vorig jaar kregen we dan ook veel reacties van Gentenaars die dat – terecht – waterverspilling vonden." - Tine Heyse

Dit jaar wordt een proefproject gestart om in geval van droogte het water dat men wegpompt bij bouwwerken op te vangen. Normaal gezien wordt het water dat opgepompt wordt om het bouwen mogelijk te maken gewoon weggevoerd in de riolering. “In tijden van droogte, terwijl we mensen willen sensibiliseren om spaarzaam te zijn, is dat natuurlijk te gek voor woorden. Tijdens de zomer vorig jaar kregen we dan ook veel reacties van Gentenaars die dat – terecht – waterverspilling vonden,” zegt Tine Heyse.

Daarom besliste de stad Gent nu om middels een proefproject aannemers te verplichten om bij grote droogte dat water op te vangen in een buffervat en ter beschikking te stellen van de buurt. De verplichting om het water uit bronbemaling ter beschikking te stellen, zal enkel gelden tijdens periodes van grote droogte (Code Oranje).

Tegelijk heeft de Stad verschillende onthardingsprojecten, in 2018 voor meer dan 10 hectaren. Het De Smet de Naeyerpark, waar we van 3 kleine parkjes naar 1 groot park gaan, is hier een belangrijk voorbeeld. “Ook bij private projecten zetten we in op ontharding en extra mogelijkheden tot infiltratie van regenwater in de ondergrond,” aldus Tine Heyse.

Tine De Moor vindt het een uitgebreid pakket van maatregelen. “Het is van belang dat we dit nu ook communiceren naar de burgers toe. Iedereen zijn inzet is nodig om ervoor te zorgen dat we ons grondwaterpeil terug op een gezond niveau krijgen.”

Wie geïnteresseerd is in het onderwerp kan dit weekend aansluiten op de Open Minaraad over ontharding in Gent. Ook Tine Heyse zal er komen spreken. Meer informatie vind je hier