Een bezoek aan Sint-Annakerk

27 Juni 2019

Een bezoek aan Sint-Annakerk

Begin juni bracht de volledige commissie ‘vrije tijd, publiekszaken en pensioenen’ een bezoek aan de Sint-Annakerk. “Een waardevol bezoek voor de raadsleden die nog nooit de kans hadden om de kerk te bezoeken”, merkt gemeenteraadslid Fourat Ben Chikha op. Maar wat als buurtbewoners de Sint-Annakerk willen bezoeken? Fourat vroeg aan schepen Souguir (Open Vld) of ook anderen toegang konden krijgen tot de kerk.

Op dit moment kan de Sint-Annakerk nog niet herbestemd worden. Dit kan pas als de kerk onttrokken is aan de eredienst. Dit is vandaag nog niet het geval en tot dit wel het geval is, blijft de kerkfabriek ook verantwoordelijk voor het beheer van de kerk.

Het is de kerkfabriek die beoordeelt of een activiteit, zoals een rondleiding, kan doorgaan in de Sint-Annakerk. Momenteel wordt elke aanvraag geweigerd door de commotie rond het dossier. “We vinden het echter begrijpelijk dat burgers, Gentenaars die de kerk een warm hart toedragen, net op dit moment de kerk graag zouden bezoeken”, aldus Fourat. “Wanneer deze bezoeken ordentelijk kunnen verlopen – een absolute voorwaarde – is er ook weinig tegen in te brengen.”

Souguir beloofde naar aanleiding van de vraag van Fourat opnieuw contact op te nemen met de kerkfabriek. Hij benadrukte echter opnieuw dat totdat de kerk onttrokken wordt van de eredienst, de beslissing tot de autonomie van de kerkfabriek hoort.