Een beheerplan voor het Citadelpark

18 Januari 2018

Het Citadelpark is een iconisch park voor Gent. Het heeft niet alleen een grote historische waarde, het huisvest ook tal van aantrekkingspolen zoals het ICC, de kiosk, het SMAK,... Bovendien is de natuurwaarde van het park niet gering, er staan enkele oude en zeldzame bomen.

Met zijn 15,3 hectare en centrale ligging heeft het bovendien potentieel om zijn troeven nog meer uit te spelen. Daarom informeerde raadslid Bram Van Braeckevelt bij schepen van Openbaar groen Rudy Coddens (sp.a) naar de stand van zaken rond het beheerplan en de verdere aanpak. De schepen gaf aan dat ondertussen een identificatienota, een historische nota en een inventarisatie van de huidige toestand opgesteld zijn en de erfgoedwaarden beschreven zijn. Het beheerplan moet goedgekeurd worden door de minister van Onroerend Erfgoed. De verwachting is dat de studie over het bouwkundig erfgoed midden 2018 klaar zal zijn, waarna dit kan samengevoegd worden met de hoofdstukken over het landschappelijke deel (die al afgewerkt zijn). Het beheerplan wordt in de tweede helft van 2018 voor goedkeuring ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Er zijn plannen om de 'Circuit Walk' (het ringvormige pad rond de gebouwen waar geen ruimte is voor autoverkeer) opnieuw aan te leggen, maar dat zal pas gebeuren na goedkeuring van het beheerplan. Met een goedgekeurd plan kunnen er immers subsidies aangevraagd worden. Het voornemen is om dit circuit in 2019 aan te pakken. Bram beseft dat de uitvoering niet eenvoudig is, er moeten verschillende partners en overheden mee aan de slag, maar hij dringt toch aan op een snelle uitvoering. De Gentenaars, en vooral de buurtbewoners, snakken naar de vernieuwde invulling en meer groen in deze groene long van de stad. ​