Discriminatie in de Overpoort

15 Maart 2018

Discriminatie in de Overpoort

Discriminatie in de Overpoort is een gevoelig punt dat de Gentse uitgangsbuurt blijft achtervolgen. Zo getuigde onlangs nog iemand openlijk niet binnen te mogen  in bepaalde cafés in de Overpoort. Zoiets kan niet. Daarom stelde Bram Van Braeckevelt aan Daniel Termont de vraag hoe het staat met de controle op deurdiscriminatie en de signalen die hierover binnen komen.

De burgemeester meldde dat er controle 1 à 2 keer per maand wordt uitgevoerd op de portierswetgeving bij de horecazaken met portiers, die zich voornamelijk in de Overpoortstraat bevinden.

Er waren in 2017 23 meldingen in de categorie "aanzet tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon". Hiervan was er één vaststelling in de Overpoortstraat.

In 2017 ontving de Politie geen meldingen van UNIA inzake klachten die bij hen waren binnengekomen om verder te onderzoeken. In 2017 kwamen 2 meldingen bij Unia binnen, geen enkele via het sms-systeem. Tot midden februari 2018 kreeg Unia 2 meldingen binnen, waarvan 1 via het sms nummer.

Bram reageert voorzichtig positief op die cijfers. De naakte cijfers zijn relatief positief en beperkt. Om een echte inschatting van de grootte van het probleem te kunnen maken, is het consequent melden cruciaal.

Hiervoor zijn de drempels echt wel verlaagd, dankzij een meldpunt. Ook omstaanders kunnen discriminatie signaleren.