De toelatingsvoorwaarden en tarieven voor de Gentse lage-emissiezone zijn gekend

16 April 2019

De toelatingsvoorwaarden en tarieven voor de Gentse lage-emissiezone zijn gekend

Binnen minder dan 9 maanden is het zover: dan krijgt Gent een lage-emissiezone (LEZ). Na het Circulatieplan betekent de LEZ opnieuw een belangrijke stap vooruit naar gezonde lucht voor alle Gentenaars. 

Voor betere luchtkwaliteit!

De invoering van een lage-emissiezone (LEZ) op 1 januari 2020 zal vooral de roetconcentraties in de lucht verminderen. Roet is een schadelijke stof die vrijkomt bij wegverkeer en kan leiden tot heel wat gezondheidsproblemen. Oudere diesel- en benzinemotoren stoten meer roet uit. Door de meest vervuilende wagens te weren, zal de luchtkwaliteit verder verbeteren en wordt het aangenamer wonen, werken en studeren in Gent.

Schepen van Milieu Tine Heyse: “Sinds de invoering van het Circulatieplan verbeterde de luchtkwaliteit in Gent dubbel zo snel als het Vlaams gemiddelde. Door aanvullend te kiezen voor een LEZ, zal het aantal kankerverwekkende roetdeeltjes verder dalen. Dat zal de gezondheid van alle Gentenaars ten goede komen.”

Wat is mijn Euronorm?

Of een auto de LEZ of de zone binnen de stadsring (R40) mag inrijden, hangt af van de Euronorm. Hoe hoger de Euronorm, hoe schoner het voertuig. Voor ongeveer 75% van de wagens in Gent verandert er niets bij de invoering van de LEZ. Zij krijgen een vrije toegang (groene categorie in onderstaande tabel). Voor eigenaars van dieselwagens tussen de 9 en 12 jaar oud (oranje categorie in onderstaande tabel) is er een overgangsmaatregel: zij kunnen de LEZ tijdelijk nog inrijden, maar moeten een toelatingstarief betalen. Eigenaars van hele oude voertuigen (rode categorie in onderstaande tabel) mogen de LEZ in principe niet meer inrijden, maar kunnen uitzonderlijk en tot 8x per kalenderjaar een LEZ-dagpas kopen. Die pas geeft één dag toegang tot de LEZ en kost 35 euro. Rij je met een voertuig met een buitenlandse nummerplaat, dan moet je het voertuig altijd registreren (behalve NL). 

De toelatingstarieven voor de ‘oranje’ categorie zijn afhankelijk van het uitstootgemiddelde van het voertuig en de duur van de toelating. Benieuwd naar de tarieven? Klik dan hier.

Premies tot 1.500 euro

Schepen Heyse: “We hebben ervoor gezorgd dat de Gentenaren zich grondig kunnen voorbereiden op de LEZ. Daarom werd de LEZ eind 2016 al aangekondigd, en werd er een uitgebreid pakket aan sociale ondersteunende maatregelen uitgewerkt. De Gentse slooppremie bijvoorbeeld, voorzien voor inwoners van de LEZ met een voertuig uit de rode categorie, is uniek in België.”

Die premie bedraagt 1.000 euro voor een oude dieselwagen en 750 euro voor een oude benzinewagen. Daarenboven wordt er een verhoogde premie van 1.500 euro (diesel) en 1.125 euro (benzine) voorzien voor mensen uit de laagste inkomenscategorie. Ook bij het bepalen van de toelatingsvoorwaarden en de tarieven werd rekening gehouden met de meest kwetsbare doelgroepen. Inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg betalen tot 60% minder. 

We informeren de Gentenaar

Alle Gentenaars krijgen een brief met informatie over de toelatingsvoorwaarden én flankerende maatregelen. Alle Gentse eigenaars van een ouder voertuig krijgen bovendien een gepersonaliseerde brief. Zo wordt iedereen tijdig op de hoogte gebracht. Bij de invoering van de LEZ geldt verder een overgangsperiode van 1 maand waarin overtreders niet meteen beboet worden. Zo vermijdt Stad Gent dat mensen voor verrassingen komen te staan.

Tine Heyse: “De Gentse slooppremie, gevat in duidelijke regels en met een sterk sociaal karakter, betekent een stap vooruit voor de gezondheid van alle Gentenaars.”

Alle informatie over de Gentse LEZ is te vinden op www.lez2020.gent.