De Sint-Annakerk: blijvend genieten van Gentse toparchitectuur

31 Januari 2019

De Sint-Annakerk: blijvend genieten van Gentse toparchitectuur

Om ervoor te zorgen dat Gentenaars kunnen blijven genieten van de Sint-Annakerk, wordt de kerk in erfpacht gegeven of verkocht. Slechts op die manier wordt de toekomst van deze prachtige kerk gevrijwaard.

Er is sinds begin december van vorig jaar heel wat te doen rond de nieuwe invulling van de Sint-Annakerk. Delhaize zou er een markthal met restaurant en wijnbar in onder brengen. Dat roept bij vele Gentenaars begrijpelijk vragen op. 

De Stad heeft lang gezocht naar mogelijkheden om de Sint-Annakerk in handen te houden en een eigen – culturele of andere – invulling te geven. Dat is geen haalbare kaart gebleken.

De kerk kan enkel bewaard blijven in al haar glorie als er een invulling komt die het waardevolle interieur respecteert én die financieel haalbaar is.

De kerk kan enkel bewaard blijven in al haar glorie als er een invulling komt die het waardevolle interieur respecteert én die financieel haalbaar is. Dat laatste is essentieel omdat de Sint-Annakerk – ondanks haar pracht – in een niet al te beste staat verkeert. Er hangt de toekomstige eigenaar een restauratiekost van minstens 6 miljoen euro boven het hoofd, alleen al voor de buitenzijde. Maar ook aan de binnenkant zijn stevige investeringen nodig om er welke functie dan ook in onder te brengen. De terechte erfgoedvoorwaarden waaraan de nieuwe invulling moet voldoen – zoals het niet opdelen van de kerk – maken het ook extra moeilijk om een geschikte bestemming voor de Sint-Annakerk te vinden.

Meer dan 50 geïnteresseerden

En dus heeft de Stad beslist om de kerk te verkopen of in erfpacht te geven aan een private partner die wel in de mogelijkheid is om de nodige investeringen te doen die het voortbestaan van de Sint-Annakerk garanderen. Na een uitgebreide marktverkenning werden in een richtlijnennota de randvoorwaarden vastgelegd voor de nieuwe invulling, waarna een open oproep werd gelanceerd. Meer dan 50 geïnteresseerde kandidaten hebben de Sint-Annakerk bezocht om te oordelen of zij er een invulling aan konden geven. Een jury met de Stadsbouwmeester, Onroerend Erfgoed en andere experten beoordeelde de 5 uiteindelijk ingediende kandidaturen en kwam tot de conclusie dat het voorstel van de groep rond Delhaize het best scoorde, en dus werd beslist om met deze voorkeursbieder verdere gesprekken aan te knopen. Deze gesprekken starten eerstdaags op.

Het is begrijpelijk dat men de wenkbrauwen fronst wanneer in de krant verschijnt dat de Sint-Annakerk wordt omgedoopt tot supermarkt. Het buikgevoel zegt dat je met een kerk andere dingen kunt doen.

Het is begrijpelijk dat men de wenkbrauwen fronst wanneer in de krant verschijnt dat de Sint-Annakerk wordt omgedoopt tot supermarkt. Het buikgevoel zegt dat je met een kerk andere dingen kunt doen. Maar de realiteit is dat we vandaag een lang traject hebben doorlopen waaruit blijkt dat deze voorgestelde invulling de beste garanties biedt op een respectvolle toekomst voor de Sint-Annakerk. Uiteraard moet de Stad in de onderhandelingen met de voorkeursbieder haar voorwaarden stellen en zal het uiteindelijke concept en plan moeten voldoen aan heel wat regels. Een klassieke supermarkt wordt het alleszins niet. Een plek waar Gentenaars verse voeding kunnen kopen en genieten van een glas wijn, dat mogelijks wel. Een blijvende beleving van de prachtige binnenruimte wordt zo gegarandeerd.

Schepen Filip Watteeuw zal het dossier op de voet blijven volgen en met de bevoegde schepen Sami Souguir nauw overleggen om ervoor te zorgen dat de Sint-Annakerk een bestemming krijgt die dit prachtige Gentse monument in ere houdt.