De beleidsnota Stedenbouw en Architectuur, Publieke ruimte, Mobiliteit, Historisch Patrimonium en Erfgoed

02 April 2021

De beleidsnota Stedenbouw en Architectuur, Publieke ruimte, Mobiliteit, Historisch Patrimonium en Erfgoed

Het goede leven voor alle Gentenaars. Daar gaat schepen Filip Watteeuw voor met de nieuwe beleidsnota. Een hele boterham, een lijvig document. Maar het gaat dan ook over heel veel verschillende aspecten van de stad: Stedenbouw, Architectuur, Publieke ruimte, Mobiliteit, Historisch Patrimonium én Erfgoed.

De rode draad doorheen het document?  ‘Het goede leven’ voor alle Gentenaars bereikbaar maken.

"Deze stad moet inspireren en prikkelen.” - Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Iedereen moet zich thuis kunnen voelen  in Gent en alle kansen krijgen. Propere lucht? Daarvoor zou je niet naar de bergen moeten. Een bruisend stadsleven in combinatie met rust? Ook dat moet je hier kunnen vinden. Gent moet voor iedereen mogelijkheden tot ontplooiing bieden of dit bereikbaar maken. 

Acties

  • maximaal ontharden op publiek én privaat domein
  • de beschikbare ruimte zo kwalitatief en toegankelijk mogelijk ontwerpen, inrichten en gebruiken
  • evenwichtig, kwalitatief verweven tussen wonen, werken, groen en voorzieningen op wijkniveau
  • meer water in de stad om te verkoelen en te zwemmen
  • veiliger verkeer door werftransport te beperken op bepaalde tijdstippen en plaatsen
  • autodelen stimuleren en meer laadpalen plaatsen om zo autogebruik en -bezit te verminderen en te vergroenen.
  • een veilige, toegankelijke en inclusieve stad door wijkmobiliteitsplannen, een vervoersarmoedeplan, aandacht voor kindermobiliteit en een voetgangersplan
  • meer aandacht voor erfgoed met een thematische en duurzame aanpak van erfgoedpanden en een erkenning als onroerenderfgoedgemeente
  • betere toegang tot subsidies voor erfgoed, het stadsarchief en de dienst stedenbouw

"Deze beleidsnota toont  eens te meer aan dat we een stad zijn van durvers en trendsetters.” - Sara Mathieu, raadslid Groen

Ademruimte

Tijdens het schrijven van de beleidsnota begon de wereldwijze coronacrisis. Zoals vaak bij crisissen, brengt die het beste en het slechtste naar boven. Ook in de stad. Het werd duidelijk dat we als stad samen een dergelijke crisis aankunnen en goed doorstaan. Het maakte ook duidelijk dat de publieke ruimte essentieel is in dergelijke momenten, om letterlijk ademruimte te bieden aan de stad. De coronacrisis heeft de kijk op de stad ingrijpend veranderd en dat is doorgetrokken in de beleidsnota.

Meer info

Lees hier de beleidsnota