De 5 grootste LEZ-mythes doorprikt

17 Februari 2020

De 5 grootste LEZ-mythes doorprikt

Er is al veel gezegd en geschreven over de lage-emissiezone in Gent. Veel verhalen die de ronde doen zijn uit de lucht gegrepen en gaan een eigen leven leiden. Om paal en perk te stellen aan het fake news, ontkrachten we hieronder de vijf grootste mythes over de LEZ, want Groen gaat voor gezonde lucht voor élke Gentenaar.

Mythe 1: "Wie geld heeft en betaalt, die mag vervuilen."

Een tijdelijke toelating kan enkel voor dieselvoertuigen met Euronorm 4 en sommige specifieke voertuigen (markten, foren etc.). We weten dat heel wat dieselwagens in 2020 tussen de 9 en 12 jaar oud zullen zijn. Voor veel mensen is dat nog te vroeg om hun auto te vervangen. De tijdelijke toelating dient daarom als overgangsmaatregel, zodat men zich kan voorbereiden op 2025, wanneer de normen strenger worden.

 

Mythe 2: "De LEZ is asociaal, kansarmen zijn de dupe."

Integendeel, de plaatsen waar de luchtkwaliteit vaak het slechtst is, is net in buurten met een groter aantal sociaal kwetsbaren. De invoering van de LEZ is dus net een sociale maatregel die zorgt voor een betere luchtkwaliteit voor alle Gentenaars. Bovendien voorziet Gent tal van premies en subsidies die mensen de overstap laten maken van de auto naar duurzaam vervoer. Wie minder middelen heeft, krijgt meer steun, zoals in de vorm van goedkope of zelfs gratis taxicheques of een verhoogde slooppremie.
👉 Ontdek hier alle compenserende maatregelen! 

 

Mythe 3: "De invoering van een LEZ-zone zorgt helemaal niet voor een betere luchtkwaliteit."

In de stad zijn auto’s een heel belangrijke bron van luchtvervuiling. Door de lage-emissiezone zal vooral de hoeveelheid roet in de lucht gevoelig dalen. De Wereldgezondheidsorganisatie laat er geen twijfel over bestaan: roet veroorzaakt kanker. En dus is iedere maatregel tegen roetvervuiling van groot belang. Wie in een vervuilde omgeving woont, leeft gemiddeld 13 maanden minder lang. 

Op veel plaatsen in de Gentse binnenstad zijn de roetconcentraties te hoog. Door de smalle straatjes en hoge gebouwen blijft de vervuilde lucht langer hangen. Bovendien zijn er al meer dan 250 steden in Europa die een LEZ invoerden.

 

Mythe 4: "Ik woon op de rand van de LEZ, voor mij maakt het geen verschil."

Door maatregelen als de LEZ worden onze auto’s sneller schoner. Daarvan profiteert iedereen mee. Bovendien: binnen enkele jaren al wordt de zone groter waar vervuilende auto’s niet meer in mogen. Dat heeft Groen laten opnemen in het bestuursakkoord.

We beginnen met het centrum omdat zich daar veel smalle straten met hoge woningen bevinden, waar de vervuiling lang blijft hangen. De bevolkingsdichtheid is er ook het hoogst, dus hier heeft de LEZ ook de grootste impact op de volksgezondheid.

 

Mythe 5: "De gewone Gentenaar moet zich aanpassen, maar de grote vervuilende bedrijven blijven buiten schot."

Gent werkt aan gezondere lucht voor iedereen. In de (haven)stad zijn er verschillende oorzaken van luchtvervuiling. Het verkeer is er daar één van, maar ook de industrie in de kanaalzone en de verwarming met houtkachels hebben invloed op de luchtkwaliteit. Daarom heeft de Stad Gent een pakket aan maatregelen gebundeld in een luchtactieplan. Dit ambitieuze plan kwam tot stand in samenwerking met de Vlaamse overheid, het Havenbedrijf Gent en de gemeenten Zelzate en Evergem. 

Het is dus geen verhaal van kiezen. Het is juist het totaalpakket aan maatregelen, waaronder het invoeren van een lage-emissiezone, dat zorgt voor gezondere lucht. Bovendien is de uitstoot van roet en fijn stof vooral schadelijk in de nabije leef- en werkomgeving. Het is dus vooral de uitstoot in de stad zelf die moet dalen.

Meer info vind je op lez2020.gent.