Op weg naar een Tussenstandscongres

Om het  tussenstandscongres in goede banen te leiden, organiseren we drie voorbereidende ledenvergaderingen, waarin jullie zich kunnen verdiepen in de beleidsdomeinen van de stad en samen met onze mandatarissen werken aan aanbevelingen voor de volgende jaren. 

We hebben de beleidsdomeinen opgedeeld in 6 inhoudelijke clusters:

Mobiliteit & stadsontwikkeling, cultuur
Onderwijs en jeugd, sport
Welzijn, gezondheid, armoedebestrijding en gelijke kansen
Wonen, Klimaat, natuur, groen en water
Werk, toerisme, nette stad, evenementen, economie & haven
Veiligheid, facilitair, Participatie, internationale solidariteit, personeel

Op elke ledenvergadering organiseren we 2 sessies met 3 clusters in, je kan dus met andere woorden ten volle participeren aan twee clusters. Het is de bedoeling dat de ledenvergaderingen op elkaar voortbouwen. Het is dus optimaal is om telkens aan dezelfde clusters deel te nemen. 

De ledenvergaderingen gaan door op:

Ledenvergadering 1: zaterdag 02/10/2021
Ledenvergadering 2: zaterdag 23/10/2021
Ledenvergadering 3: zaterdag 27/11/2021

Telkens van 10u tot 13u.

Bij welk van de drie clusters wil je aansluiten gedurende de eerste sessie?