CO-vergifiting: de stille moordenaar

21 Februari 2019

CO-vergifiting: de stille moordenaar

In het begin van de winter wanneer alle kachels op volle toeren draaien en tochtspleten worden afgesloten, loert het gevaar voor CO-intoxicatie. Enkele weken geleden overleden er ook bij ons in Gent twee mensen door CO-vergiftiging. Verontrust door recente tragische voorvallen, vroeg raadslid Anita De Winter aan schepen Tine Heyse in de commissie Wonen wat de Stad nu al doet en welke preventieve stappen nog meer gezet kunnen worden.

Er is heel wat informatie voorhanden onderandere op de website van de stad. Detectie van gevaarlijke verwarmingsinstallaties kan bij een gratis woonkwaliteitsonderzoek of door de dienst Toezicht van de stad. Nu al mogen er geen nieuwe type B verwarmingstoestellen (zonder schouw) meer geplaatst worden in afgesloten ruimtes.

Maar er is nog werk aan de winkel. Wat met de bestaande type B toestellen? Goede verwarming hangt samen met beter geïsoleerde en geventileerde woningen. Daar wordt in de komende jaren volop op ingezet.

Daarnaast zijn actieve, jaarlijks terugkerende info campagnes noodzakelijk. Uitdaging is om alle risicogroepen te bereiken, in het bijzonder studenten en anderstaligen.

Meer informatie over preventie van CO-intoxicatie.