Budgetwijziging 2018

03 Mei 2018

Het college bereikte afgelopen woensdag een akkoord over de budgetwijziging 2018. Het was de laatste budgetronde voor de gemeenteraadsverkiezingen. Enkele opvallende beslissingen:   

Elke Decruynaere: “Er komen 42 extra plaatsen in het stedelijk kinderdagverblijf Kobe en Nanou (op de site AZ Jan Palfijn). Voor de ondersteuning van de speelpleinwerking in Sint-Kruis-Winkel wordt er 115.000 euro vrijgemaakt, zodat de school gered kan worden. Om het jeugdwerk te ondersteunen bij de realisaties van veilige en kwalitatieve jeugdlokalen investeren we bijkomend 500.000 euro. Ook het onderhoud van de schoolgebouwen blijft hoog op de prioriteitenagenda: 4,4 miljoen euro extra budget.”

 

Filip Watteeuw: “Voor de verdere uitbouw van het Trage Wegennetwerk wordt extra budget voorzien om nieuwe trage wegen aan te leggen en/of toegankelijk te maken voor voetgangers en fietsers. De Fietsambassade Gent wordt versterkt om nog dit jaar extra te kunnen inzetten op het weesfietsenbeleid. Dit zal zowel de capaciteit als de netheid van de fietsenstallingen op het openbaar domein verhogen. Daarnaast zal het Mobiliteitsbedrijf bij de verdere uitbouw van de Park + Rides de nieuwe shuttlelijn tussen de P+R Watersportbaan en de Kouter opzetten.”

 

Tine Heyse: “Met het oog op het verbeteren van de luchtkwaliteit maakt Stad Gent de nodige middelen vrij om de invoering van de LEZ vanaf 2020 optimaal te laten verlopen. Dit zowel qua personeel als voor bijvoorbeeld het vergroenen van de eigen stadsvloot én het monitoren van de luchtkwaliteit voor en na de invoering van de LEZ, en dit voor een periode van vijf jaar. In uitvoering van het Klimaatadaptatieplan worden ook middelen voorzien voor het realiseren van voorbeeldprojecten van ontharding en vergroening van het openbaar domein. Hiermee worden de principes van een klimaatrobuuste stad in de praktijk gebracht.”