Betaalbare zonne-energie in Sint-Amandsberg Dampoort

15 Maart 2018

Betaalbare zonne-energie in Sint-Amandsberg Dampoort

In het kader van onze klimaatambities, wil de stad Gent lokale hernieuwbare energie, zoals zon, zoveel mogelijk stimuleren. Op 11 maart werd het proeftuinproject Buurzame stroom gelanceerd in de wijk Sint-Amandsberg Dampoort.

'We willen van Sint-Amandsberg Dampoort dé proeftuin maken voor veel meer zonne-energie en ‘Power to the people’ in Gent. We willen hierbij zoveel mogelijk burgers en ondernemingen mee laten participeren.' Tine Heyse, Schepen van Milieu, Klimaat en Energie

Via het project willen we niet alleen zoveel mogelijk zonnepanelen in de wijk. Iedereen in de wijk, zelfs wie geen geschikt dak of middelen heeft, moet kunnen deelnemen aan het project. Buurtbewoner Dieter lanceerde dit idee in mei 2014 tijdens een klimaatavond in Sint-Amandsberg Dampoort. Het concept was zo prikkelend dat een groep van vrijwilligers en organisaties zich engageerde om het project verder uit te werken. Midden 2017 was er een overeenkomst over hoe Buurzame stroom er zou uitzien in de wijk; er ontstond een unieke samenwerking tussen burgercoöperatie EnerGent, Samenlevingsopbouw, Ecopower, Eandis, Universiteit Gent, De Energiecentrale en de Stad Gent. Via een consortiumovereenkomst voorziet de stad Gent ook financiële ondersteuning aan Energent en Samenlevingsopbouw voor de uitvoering van dit project.

De lancering van Buurzame stroom afgelopen zondag was een succes. Heel wat buurtbewoners kwamen even horen wat het project voor hen te bieden heeft. In de komende maanden zullen de organisaties achter Buurzame stroom in de buurt van deur tot deur langsgaan om mensen goed te informeren over het gebruik van zonne-energie en samen te bekijken hoe ze kunnen deelnemen aan het project.