Beleidsnota's Proper Gent en IVAGO goedgekeurd

24 November 2020

Beleidsnota's Proper Gent en IVAGO goedgekeurd

Vanavond keurde de gemeenteraad de definitieve beleidsnota's Proper Gent & IVAGO goed. Een belangrijke stap. De nota's beschrijven onze visie over het onderwerp en bundelen de concrete acties die we deze legislatuur zullen uitrollen. De krachtlijnen uit de ontwerpbeleidsnota van juni blijven behouden.

De krachtlijnen van de Stad Gent zijn duidelijk en toekomstgericht.

Een proper Gent maken we samen. Met iedereen die bewust omgaat met afval. Met onze vrijwillige Propere Pierkes, die hun buurt schoon houden. Met de mannen en vrouwen van IVAGO, die er staan - ook in coronatijden. Met de veegploeg van het Dienstenbedrijf Sociale Economie. 

Afval vermijden blijft het belangrijkste. Maar de Stad Gent vindt het ook normaal dat afval correct gesorteerd en aangeboden wordt, en zeker niet op de grond belandt.

IVAGO blijft een brede dienstverlening aanbieden aan de Gentenaars. Met glasophaling aan huis, met mobiele en vaste recyclageparken. 

De Stad maakt de omslag naar de circulaire economie. Dat betekent ook een resolute keuze voor afvalvermindering, hergebruik en herstel.

Stad Gent zorgt ervoor dat onze afvaltarieven ecologisch en sociaal zijn. Wat gerecycleerd of gecomposteerd kan worden, is daarom goedkoper dan wat verbrand moet worden. Wie het minder breed heeft kan blijven rekenen op een tegemoetkoming met gratis huisvuilzakken of huisvuilkrediet, waarbij ook sorteren loont.