Arbeidspact: ook lokaal aan de slag met preventie en re-integratie langdurig zieken

06 Oktober 2022

Arbeidspact: ook lokaal aan de slag met preventie en re-integratie langdurig zieken

Er zijn binnen het Arbeidspact voor Gent al heel wat acties opgestart, toch vragen enkele complexe uitdagingen op de arbeidsmarkt extra aandacht. In Gent zijn er bijvoorbeeld steeds meer mensen langdurig ziek. Op dit moment zijn er zelfs meer dan dat er werkzoekenden zijn. "Een niet te negeren cijfer", zegt schepen van Werk Bram Van Braeckevelt. "In de eerste plaats voor de mensen zelf en voor hun familie. We moeten de onderliggende oorzaken aanpakken. Onder andere arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld. Die hebben ook een impact op iemands fysieke en mentale gezondheid."

Daarom zet Bram via het Arbeidspact 600.000 euro in voor nieuwe projecten die focussen op preventie of re-integratie na langdurige ziekte. De projectoproep is gericht op twee thema's: 

 • Preventie en re-integratie van langdurige ziekte en burn-out 

  Het aantal Gentenaars dat langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt is, steeg op 5 jaar tijd met 22% (2016 – 2020). In 2020 ging het om 9700 mensen, naast degenen die minder dan een jaar uit zijn door ziekte (primaire arbeidsongeschiktheid). Zowel mentale als fysieke klachten nemen toe. Voor die toename zijn verschillende verklaringen. Mensen worden ouder en werken langer maar ook de arbeidsomstandigheden spelen een rol.

  "Er bestaan al veel initiatieven die focussen op re-integratie van zieken, maar die blijven vaak beperkt tot het individuele niveau. Nochtans tonen recente onderzoeken rond burn-out het belang van de werkomgeving aan."

  "Niet enkel taakbelasting of de rol van de leidinggevende spelen een rol, maar ook de groeiperspectieven die de medewerker al dan niet heeft", aldus Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk.
 •  Niet-beroepsactieven: motivatoren naar werk 

  Per 100 Gentenaars tussen 18 en 64 jaar zijn er 9 niet beroepsactief. Ze zijn niet aan het werk als werknemer of zelfstandige, zijn niet arbeidsongeschikt en ook niet werkzoekend. Misschien hebben ze ooit gewerkt en hebben ze zich om verschillende redenen teruggetrokken uit het arbeidscircuit, zijn ze huisvrouw/-man …

  Om meer Gentenaars aan de slag te krijgen, moeten we ook die groep bereiken. Wat zijn de drempels om die groep duurzaam te activeren, vanuit een positieve keuze voor werk? Zijn er knelpunten eigen aan bepaalde subdoelgroepen en hoe kunnen we hier een antwoord op bieden?

  "Er bestaan al veel initiatieven die focussen op re-integratie van zieken, maar die blijven vaak beperkt tot het individuele niveau. Nochtans tonen recente onderzoeken rond burn-out het belang van de werkomgeving aan." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Alle info vind je hier.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.