Akkoord voor een toegankelijke strandzone Blaarmeersen

21 December 2022

Akkoord voor een toegankelijke strandzone Blaarmeersen

Vandaag werden binnen het college van burgemeester en schepenen nieuwe afspraken gemaakt voor het volgende zomerseizoen op het strand van de Blaarmeersen.

Over de strandzone van de Blaarmeersen bestaan veel meningen en daarom werd een lang en intensief traject gelopen dat vertrok van de evaluatie en aanbevelingen door Farys (de domeinbeheerder) en gevoed werd met een advies van een klankbordgroep met experten en middenveldorganisaties. Dit najaar boog de bevoegde gemeenteraadscommissie zich ook reeds over de evaluatie van het voorbije seizoen.


Voor Groen Gent is het belangrijk dat iedereen zich thuis kan voelen op de Blaarmeersen, dat het domein iedereen welkom heet. Zo moet een zomerse dag op de Blaarmeersen voor iedereen in een aangename sfeer en zonder zorgen over veiligheid in of rond het water kunnen verlopen.

Gratis voor Gentenaars, geen verplichte ID-controles en reservaties

Volgende zomer zal er daarom opnieuw gratis toegang zijn voor Gentenaars, niet-Gentse kinderen onder de 12 en iedereen die in onze stad schoolloopt. Reservatie is niet verplicht en identiteitsgegevens worden niet gecontroleerd of geregistreerd aan de ingang van de strandzone.

Om het aantal bezoekers op de strandzone te beheersen worden bezoekers wel aangemoedigd te reserveren. Een symbolische euro voor de reservatie moedigt de niet-Gentenaars aan om hun bezoek te plannen. Niet-Gentenaars zullen €5 betalen voor een bezoek als ze niet reserveren of kunnen een heel voordelig seizoensticket kopen. 

Sfeerbeheer en onthaal

Er zal extra ingezet worden op sfeerbeheer en onthaal met nadruk op preventie door het creëren van een positieve sfeer en de-escalerende aanpak door iedereen die op het terrein aan de slag is.

Ook wordt het aanbod aan activiteiten verder uitgebreid. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de toegankelijkheid van de voorzieningen.

Druktebarometer en maximumcapaciteit

Omdat een te grote toestroom van bezoekers de voorbije jaren soms aanleiding gaf voor spanningen en incidenten wordt met een maximumcapaciteit gewerkt. Hiervoor is een afbakening van de strandzone noodzakelijk. Deze zal subtiel ingewerkt worden in de groenzones en enkel ingesteld worden als de redderwerking actief is. Op alle andere momenten blijft de strandzone vrij toegankelijk.

Een druktebarometer zal er voor zorgen dat de bezoeker vooraf beter kan inschatten hoe druk het wordt en Farys duidelijker kan communiceren en indien nodig tijdig bezoek ontraden bij toenemende drukte.

Evalueren en bijsturen indien nodig

Tijdens het vierde seizoen waarin deze maatregelen van kracht zijn (2026), zullen ze grondig geëvalueerd worden, daarna kan op alle aspecten van deze maatregelen bijgestuurd worden indien nodig.

 

Het stadsbestuur koos vandaag voor een duidelijk plan van aanpak voor de toekomst van onze Blaarmeersen. Met een samenhangende set van maatregelen, wordt er een aangename en veilige strand- en zwemzone gecreëerd waar iedereen welkom is om te komen genieten.

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van de Gentse Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.