Afvalnieuws: meer PMD, betalend grof vuil en sluikstortcijfers

13 Februari 2020

Afvalnieuws: meer PMD, betalend grof vuil en sluikstortcijfers

Er was deze week veel nieuws rond afval. Zo haalde IVAGO in januari 25% meer PMD op in vergelijking met januari 2019. Dat zijn plastics die gerecycleerd en dus niet verbrand worden. Het toont dat vele Gentenaars weten hoe ze met hun afval moeten omgaan. Toch blijkt het niet voor iedereen evident. Vorig jaar haalde IVAGO 33% meer sluikstort op dan in 2018. Een triest record. Schepen Van Braeckevelt zet daarom nog meer in op handhaving. Al blijft het afwachten hoe groot de impact van het betalend grof vuil zal zijn op de sluikstortcijfers. Vanaf 1 april 2020 wordt grof vuil immers betalend voor ophalingen aan huis, en vanaf 1 april 2022 ook in de recyclageparken.

 

25% meer PMD opgehaald in januari

Sinds 1 januari kunnen Gentenaars alle verpakkingsplastics kwijt in hun PMD-zak. Op basis van de eerste maand kunnen we zeggen dat de boodschap goed is aangekomen, al gaat het om voorlopige resultaten. IVAGO haalde in januari 25% meer PMD op in de Gentse straten in vergelijking met januari vorig jaar. Gentenaars sorteren dus beter, de hoeveelheid restafval daalt. En dat is een goede zaak, want restafval wordt verband en niet gerecycleerd.  In de kern willen we natuurlijk simpelweg zo weinig mogelijk afval. Preventie blijft dus belangrijk. In de beleidsnota's Openbare netheid en Ivago zullen we hier ook de nodige aandacht aan besteden én acties voor opzetten.

 

IVAGO haalt 208 ton extra sluikstort op in 2019

IVAGO kreeg vorig jaar 23.688 meldingen van sluikstort binnen. In 2018 waren dat er nog 23.625. Gemiddeld gaat het dus om zo'n 89 meldingen van sluikstort per werkdag. Het gewicht van die sluikstorten ligt in 2019 wel hoger dan in 2018. In 2019 ruimde IVAGO 835 ton, of meer specifiek 835.268 kilogram sluikstort op. Dat is een stijging met 33% ten opzichte van 2018 (627 ton). Een triest record. De opruiming van sluikstort kost jaarlijks naar schatting meer dan 750.000 euro.

"Sluikstort is inderdaad een groot probleem in Gent dat voor veel frustratie zorgt, ook bij mij.", zegt schepen Bram Van Braeckevelt. "We doen echter meer dan gefrustreerd zijn, we voeren beleid. De komende jaren investeer ik dan ook een recordbedrag in IVAGO. Samen met de burgemeester voeren we de handhaving op sluikstort op. De gemeenschapswachten blijven stevig inzetten op sluikstort, ook voor de politie is sluikstort een prioriteit en er komen extra sluikstortcamera’s. We versterken daarenboven onze dienst Regie Netheid."

"Alle Gentenaars willen een proper Gent. We hebben het meest ecologische én sociale afvalbeleid, er is dus geen excuus om te sluikstorten." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

Sluikstort is onaanvaardbaar. Zeker in een stad als Gent, waar we veel geld investeren in zeer toegankelijke recyclageparken en een doorgedreven dienstverlening rond afvalophaling aan huis.  Wie het toch nog nodig vindt om te sluikstorten, moet streng aangepakt worden aldus schepen van Openbare Netheid, Bram Van Braeckevelt.

 

Betalend grof vuil in de recyclageparken

De Vlaamse wetgeving legt ons op om grofvuil betalend te maken. Over de timing van die maatregelen in de recyclageparken was er echter nog discussie. Maar nu is er een akkoord: ten laatste op 1 april 2022 zullen Gentenaars betalen voor het grof vuil dat ze aanbieden in de parken.

Ook al stellen we ons met 'gezonde tegenzin' in regel met de Vlaamse wetgeving, is het akkoord een goede zaak. Want door de gedeeltelijke vernietiging van het retributiereglement dreigde onduidelijkheid en chaos op de recyclageparken. Die onduidelijkheid is nu weg. Het blijft wel afwachten wat de impact van deze Vlaamse wetgeving zal zijn op de Gentse sluikstortcijfers.