Actieplan voor meer en betere studentenhuisvesting in Gent

05 Mei 2022

Actieplan voor meer en betere studentenhuisvesting in Gent

Gent heeft een actieplan voor meer studentenhuisvesting klaar om samen met diverse actoren het aanbod studentenhuisvesting in Gent te verhogen en zo de druk op de gewone woonmarkt te verlagen. Tine Heyse, schepen voor Wonen: "Met het actieplan studentenhuisvesting willen we het aanbod aan erkende studentenhuisvesting fors laten toenemen en tegelijkertijd de draagkracht van de Gentse buurten en de Gentse woningmarkt bewaken." Meer lezen?

Studie en visienota

De druk op de Gentse woonmarkt is groot. Het feit dat er in 20 jaar ongeveer 34.000 studenten bijkwamen in Gent draagt hiertoe bij. In dezelfde periode kwamen er immers maar 3.800 erkende studentenunits bij.

"We willen het aanbod aan erkende studentenhuisvesting fors laten toenemen en tegelijkertijd de draagkracht van de Gentse buurten en woningmarkt bewaken." - Tine Heyse, schepen van Wonen

Kotstudenten zoeken in toenemende mate hun toevlucht tot eengezinswoningen en appartementen.

Om dit probleem in kaart te brengen lieten we een studie uitvoeren en een visienota opstellen in samenwerking met de onderwijsinstellingen en met input van studenten, buurtbewoners en verhuurders.

Op basis hiervan is er nu een actienota die niet alleen focust op een groter aanbod, maar ook op een beter beheer en meer sensibilisering.

Het actieplan

Een van de speerpunten van het actieplan is om geschikte gronden te koppelen aan projectontwikkelaars. Op die manier wil de Stad als matchmaker optreden tussen grondeigenaars, onderwijsinstellingen en de private sector.

Concreet zal de Stad locaties voorstellen en daarna projectontwikkelaars oproepen om een voorstel te doen. Aan onderwijsinstellingen wordt dan weer een engagement gevraagd om tegenover elk plan voor een uitbreiding van het onderwijsaanbod ook een plan voor meer studentenhuisvesting te stellen. 

In harmonie met de buurt

Er komen daarbij ook heldere afspraken rond het goed beheer van studentenhuisvesting om het harmonieus samenleven met buurtbewoners te bevorderen en te ondersteunen.

Als er een nieuwe aanvraag komt voor de bouw van een studentenpand, wordt de locatie nu al grondig onder de loep genomen, maar stadsdiensten zullen nu nog meer focussen op het vooraf in kaart brengen van de draagkracht van de buurten.

Hospitawonen

Daarnaast bekijken we of de regelgeving voor nieuwe kleine of middelgrote erkende studentenhuisvesting versoepeld kan worden, zoals voor hoekwoningen, en of bij het zogenaamde 'hospitawonen' eigenaar-bewoners in plaats van één kamer twee kamers kunnen verhuren.

We verkennen ook de mogelijkheid om een bijkomende vergunning te vragen aan verhuurders om zo de veiligheid, kwaliteit en het goed beheer van de studentenhuisvesting te garanderen.

Lees hier de volledige actienota.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.