Drie keer meer geld voor meer en betere woningen in Gent

06 September 2018

Drie keer meer geld voor meer en betere woningen in Gent

Met een ‘Masterplan Wonen’ voorziet het kartel sp.a-Groen in maar liefst drie keer meer geld voor meer en betere woningen. “Dit ‘Masterplan Wonen’ toont onze visie en onze grote ambitie om in Gent meer kwaliteitsvolle én betaalbare woningen te creëren. We maken duidelijke keuzes, pakken de zaken gestructureerd aan en geven hierbij prioriteit aan die mensen die de grootste woonnoden hebben”, stelt schepen Tine Heyse.

Het ‘Masterplan Wonen’ bevat 6 grote actiepunten, die samen goed zijn voor 90 miljoen investeringen. Hiermee verdrievoudigt het kartel de inspanningen die tot nog toe gedaan werden om de woningnood in Gent te verhelpen. Meer dan ooit wordt daarbij gekeken naar de laagste inkomensgroepen die het moeilijk hebben om de huidige woningmarktprijzen op te hoesten en die zich overwegend situeren op de huurmarkt,  zowel privaat als sociaal.

  • We zetten volop in op budgethuurwoningen i.p.v. op budgetkoopwoningen. Budgetkoopwoningen staan niet langer centraal, maar zetten meer in op een hoger aanbod van betaalbare en kwalitatieve huurwoningen via het stedelijk verhuurkantoor Huuringent. 250 woningen die voorzien waren als budgetkoopwoning worden omgevormd naar budgethuurwoning en we verdrievoudigen de ‘reguliere’ verhuringen via Huuringent van 200 tot 600.
  • We ondersteunen sociale huisvestingsmaatschappijen. Sociale woningen zijn er voor de allerlaagste inkomens. Nu is het zo dat een nieuwbouwwoning voor een sociale huisvestingsmaatschappij 2.000 euro/jr verlies betekent. Als stad voorzien we in een ondersteuning van 10.000 euro voor elke nieuw gebouwde sociale woning en dit voor 250 woningen per jaar. “We trekken daarvoor 15 miljoen euro uit. We compenseren hiermee het verlies dat sociale huisvestingsmaatschappijen maken bij de bouw van sociale woningen. Dit is eigenlijk de taak van de Vlaamse regering, maar die verzuimt al enkele jaren om haar verantwoordelijkheid te nemen. Onze investeringssubsidie moet voor 1.500 bijkomende sociale woningen helpen zorgen”, zegt Tine Heyse. Verder verdubbelen we onze steun om sociale woningen versneld en grondiger te renoveren op energetisch vlak. Eigen gronden (groep Gent) voor nieuwe projecten worden bovendien niet langer verkocht maar voor symbolische euro ter beschikking gesteld.
  • We lanceren doorschuifprojecten. Tine Heyse: “Bij stadsvernieuwingsprojecten wordt gekozen om oude, uitgeleefde huizenblokken af te breken en te vervangen door moderne, energievriendelijke woningen. Maar dankzij een ‘doorschuifoperatie’ waarbij eerst een nieuwbouw wordt gezet alvorens een oud gebouw af te breken, kunnen bewoners onmiddellijk naar hun nieuwe plek verhuizen zonder dat ze hun vertrouwde buurt moeten verlaten”.
  • We zetten een rollend fonds op. Voor woningen van noodkopers, eigenaars-bewoners die financieel niet in staat zijn hun woning in slechte staat te renoveren, wordt een rollend fonds opgezet voor 50 woningen per jaar. Het gaat om een subsidie van 30.000 euro per woning die later bij eigendomsoverdracht wordt terugbetaald om opnieuw in te zetten voor andere woningen.
  • We zetten in op ontzorging. Via gerichte premies, advies én begeleiding zetten we in op de basiswoonkwaliteit van woningen. We knappen op die manier minstens 400 woningen op van kwetsbare gezinnen. Voor alle Gentenaars zetten we nog meer in op ontzorging van renovatie met het oog op het verminderen van energieverbruik. “Naast renovatiebegeleiding en advies, voorzien we o.a. meer dan 7 mio euro energiepremies, waarmee we 12.000 gezinnen kunnen ondersteunen bij hun energierenovatie. Hiermee schalen we op wat we in deze legislatuur met succes deden. Zo bereikten we in 2017 met deze gerichte premies in 2/3de van de gevallen de laagste inkomensgroepen.”
  • We voorzien in meer woningen voor acute crisissituaties. Zeneb Bensafia: "Om acute crisissituaties zoals dakloosheid, slachtoffers van huisjesmelkerij of vluchtelingen te kunnen aanpakken investeren we fors in een aanbod aan woningen die daar een rol in spelen. Zo worden onder meer het aantal SVK woningen verdubbeld en voorzien we 40 bijkomende nood- en transitwoningen."

 Meer info: www.tineheyse.be