3,6 miljoen euro voor meer diversiteit bij het stadspersoneel

12 December 2019

3,6 miljoen euro voor meer diversiteit bij het stadspersoneel

Als werkgever geeft Stad Gent het goede voorbeeld. Ook op vlak van diversiteit in de organisatie. Daarom zal er deze legislatuur 3,6 miljoen euro geïnvesteerd worden in een diversiteitsactieplan. Schepen Van Braeckevelt gaf deze week toelichting bij de eerste initiatieven.  

"Elke Gentenaar moet zich kunnen herkennen in onze stadsorganisatie. Daarom is het belangrijk dat de diversiteit die eigen is aan onze stad ook weerspiegeld wordt in het personeel." – Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Op dit moment heeft 17,75% van de meer dan 7000 medewerkers een migratieachtergrond. Bram wil naar een instroom van 30% personen met een migratieachtergrond en naar minstens 2% personen met een arbeidshandicap.

Om die doelstelling te realiseren, maakt hij deze legislatuur jaarlijks meer dan 600.000 euro vrij voor de uitvoering van een nieuw en ambitieus diversiteitsactieplan dat aandacht heeft voor alle vormen van diversiteit binnen de stadsorganisatie. Er is daarbij zowel aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. Bram zet onder andere in op:

  • Een uitbreiding van het personeelsplan met 4 VTE i.f.v. verhoogde instroom personen met een arbeidsbeperking (216.000 EUR/jaar).
  • Taalcoaching op de werkvloer (94.000 EUR/jaar).
  • Uitbreiding van de beroepsinlevingsstages (BIS) van 10 naar 30, met extra aandacht voor hooggeschoolden (132.000 EUR/jaar).
  • Wegwerken van drempels in de eigen selectieprocedures, incl. EVC-beleid als alternatief voor diploma (37.000 EUR/jaar).
  • Het verhogen van de diversiteitscompetenties door opleiding (60.000 EUR/jaar).

Om deze acties te faciliteren en te coördineren werven we een diversiteitscoördinator aan en zetten we in op een structurele samenwerking met mentoringorganisaties.