2,6 miljoen euro voor Gentse sector kinderopvang

07 November 2019

2,6 miljoen euro voor Gentse sector kinderopvang

Voor de 13° keer stelde de Stad het Rapport Dekkingsgraad Kinderopvang voor. Schepen Decruynaere maakte er bekend dat het college tijdens de voorbije budgetbesprekingen besliste 2,6 miljoen euro te voorzien voor de presubsidiëring van uitbreiding in de sector. De Stad voorziet bijkomend in de uitbreiding van het eigen stedelijke aanbod met 131 extra plaatsen.

Het Rapport Dekkingsgraad wordt elk jaar gepresenteerd aan de gemeenteraadscommissie die bevoegd is voor kinderopvang. Het geeft een overzicht van het globale aanbod van alle aanbieders van kinderopvang in de stad en de evoluties binnen de sector. Zowel het aantal kinderen tussen 0 en 2 jaar als het opvangaanbod daalt licht ten opzichte van 2018. De dekkingsgraad, het aantal plaatsen per 100 kinderen, blijft daardoor stabiel op 51%.

Schepen Decruynaere stelt echter dat verdere uitbreiding en ondersteuning van de sector absoluut nodig is.

“Stad Gent zette in de vorige legislatuur volop in op kinderopvang. Voor het eerst konden private initiatieven beroep doen op een rollend fonds van 1,4 miljoen euro om hun uitbreidingen te financieren in afwachting van Vlaamse subsidies. En de Stad zelf breidde, alleen al de afgelopen 2 jaar, haar eigen opvangplaatsen uit met 100 extra plaatsen. Maar ondanks die dubbele inspanning is het totale aantal plaatsen toch verminderd. Als het ons menens is om de duidelijke roep naar kinderopvang te willen aanpakken, moet Vlaanderen actiever samenwerken met de steden om deze sector te steunen.” - Elke Decruynaere, schepen voor onderwijs

Ruim 9.000 Gentse 0- tot 2-jarigen maken gebruik van 4.600 plaatsen. Aangezien niet elk kind voltijds naar de opvang gaat, vangen de Gentse opvanglocaties daarmee 66% van de doelgroep op. Met dit percentage voldoet Gent aan de doelstelling van de vorige Vlaamse Regering, die zich baseerde op een opvangnood van 64%.  Gent verwacht echter een demografische groei, met een stijging tot 10.320 baby’s en peuters in 2024. Om de huidige dekkingsgraad te kunnen aanhouden, zijn 523 bijkomende opvangplaatsen nodig tegen 2024.  

De hamvraag blijft of de Vlaamse ambitie hoog genoeg is? Blijft de nieuwe Vlaamse Regering ervan uitgaan dat 64% van de kinderen een opvangplaats nodig heeft of past ze deze ambitie aan de reële noden in de stad? De opeenvolgende edities van het Gentse Rapport beschreven dit percentage, op basis van indicatoren uit het onderzoek, als een onderschatting van de nood. Niet alleen wordt er dus een demografische groei voorspeld, maar ook is de nood aan kinderopvang in de stad groter. Zo ligt de tewerkstellingsgraad in grotere steden hoger dan in landelijke gebieden, werkt men langer, waardoor opvang door grootouders afneemt, trekt stedelijke opvang ook ouders van buiten Gent aan en is het aandeel éénoudergezinnen hoger in een stedelijke omgeving.

“We stelden hierover een concrete vraag aan de bevoegde minister Wouter Beke. Maar als Stad wachten we niet af en voorzien proactief reeds 2.6 miljoen in de begroting via een rollend fonds. Kinderopvanginitiatieven van niet-stedelijke aanbieders kunnen hierdoor rekenen op Gentse prefinanciering, in afwachting van de Vlaamse financiële ondersteuning. Daarbovenop investeert Stad Gent in extra gebouwen en personeel voor bijkomende opvangplaatsen deze legislatuur.“  - Elke Decruynaere, schepen voor onderwijs

Nu er een overkoepelend Gents Kinderopvangpunt bestaat, dat sedert juni 2017 alle opvangvragen centraliseert, kan dit aanvoelen ook gestaafd worden met concrete cijfers: 70% van de ouders met een kindje geboren in 2017 vroeg opvang aan. Er is ook nieuw onderzoeksmateriaal beschikbaar van het Vlaamse Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, dat de opvangnood zelfs op 74% brengt.

Stad Gent pleit er bij de Vlaamse Overheid dan ook voor om de ambitie aan te passen aan deze nieuwe cijfers.  Om voor 74% van de 0- tot 2-jarigen een opvangplaats te voorzien, is er in Gent vandaag een bijkomende nood aan 557 opvangplaatsen en tegen 2024 zelfs nood aan 1.310 extra plaatsen. Stad Gent wil resoluut inzetten op het ondersteunen van gezinnen door meer kinderopvang te voorzien en rekent daarbij op een samenwerking met de Vlaamse Regering. Schepen van Opvoeding Decruynaere pleitte reeds voor de opmaak van een Vlaams meerjarenplan en voldoende budget, zodat de verschillende aanbieders weten waar ze aan toe zijn en uitbreidingen kunnen plannen.

Klik op onderstaande link voor meer informatie:

Rapport Dekkingsgraad

Kinderopvangpunt Gent