25 jaar GONZ - 25 jaar mondiaal en solidair Gent

28 April 2022

25 jaar GONZ - 25 jaar mondiaal en solidair Gent

GONZ (Gents Overleg Noord-Zuid) bestaat 25 jaar. De voorbije maanden werd dit gevierd met debat en lezingen. Deze week werd het GONZ kijkboek gelanceerd, in aanwezigheid van heel wat generaties schepenen en burgemeester. 25 jaar geschiedenis van mondiaal en solidair Gent laten ons terecht trots terugblikken en hoopvol vooruit kijken.

Het kijkboek brengt het verhaal van 40 jaar publiek en collectief georganiseerde solidariteit. Een boeiend en mooi vorm gegeven boek vol met anekdotes, affiches, beeldmateriaal. Vanaf volgende week is het boek te krijgen in de stadswinkel. 

"Als stad kunnen én moeten we een rol spelen. Soms is dit als megafoon, om initiatieven zichtbaarder en tastbaarder te maken, soms als katalysator om processen te versnellen, maar even vaak als pionier of verbinder." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel, Facilitair Management en Internationale Solidariteit

Gent pionier

"Gent is altijd een stad in de wereld geweest, uiteraard. Al meer dan 25 jaar timmeren middenveldorganisaties aan de weg om onze relatie met de rest van de wereld eerlijk en rechtvaardig te maken." 

"Als stad kunnen én moeten we een rol spelen. Soms is dit als megafoon, om initiatieven zichtbaarder en tastbaarder te maken, soms als katalysator om processen te versnellen, maar even vaak als pionier of verbinder", aldus Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel, Facilitair Management en Internationale Solidariteit.

De rol van overleg en advies raden 

De GONZ en ook de STANZ (Stedelijke adviesraad) spelen hier een belangrijke rol in. De relatie van GONZ met de stad is in de voorbije 25 jaar geëvolueerd, van luis in de pels tot partner. 

Dank aan alle burgemeesters, schepenen en ambtenaren die dit actief hebben ondersteund, die nu en vroeger hun hart en ziel in de samenwerking met het middenveld hebben gelegd. En natuurlijk dan aan alle STANZ en GONZ leden vandaag en in het verleden e voor de inzet en de expertise. Voor het aanjagen en bewaken.

Mee beleid bepalen

Overlegstructuren als GONZ kunnen het beleid mee vormen in klemtonen en strategie, doorheen activiteiten en campagnes.

Niet alleen in informele samenwerkingsverbanden en netwerken, ook in officiële adviezen. Van Belmundo over dekoloniseren, van een nieuw vredeshuis tot educatieve workshops, van Gent Fair Trade tot Mensenrechtenkader.

Er is al prachtig werk geleverd, maar we zijn er nog niet. Het is (helaas) nog steeds nodig om solidariteit en rechtvaardigheid wereldwijd te bewaken en voor te vechten. 

Think global, act local + act global, think local 

In het verleden heeft Gent zich als stedelijke overheid verbonden met andere steden in de wereld (Mangaung in Zuid-Afrika heel concreet). Dat kaderde sterk in de Milleniumdoelstellingen: een reeks doelen van de VN. Omdat die milleniumdoelstellingen de verantwoordelijkheid heel erg legde bij landen in 'het globale zuiden' schoof nadien de focus naar het lokaliseren van de nieuwe set duurzaamheidsdoelen: de SDGs onder het motto 'think global, act local'.

Tegen 2030 moeten de 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen 

Dit heeft ons onder impuls van Tine Heyse de Food Smart Cities for Development gebracht, het inschakelen van internationale en faire duurzaamheidscriteria in onze bestekken en onze voedselstrategie.

Het heeft ons ook Gent Fair Trade en het Fair Fashion Fest gebracht. Zaken waar we heel trots op mogen zijn. Allemaal samen.

Verbonden met burgers uit andere werelddelen

Maar dat lokaliseren heeft ook een zeker risico; Namelijk dat we ons uiteindelijk zouden gaan afsluiten van de rest van de wereld, dat we landen, regio's, steden, mensen buiten Europa alleen laten met de gigantische uitdagingen om die geheel op eigen kracht aan te vatten.

Dat terwijl het inzicht groeit dat niet iedereen met dezelfde middelen strijdt en al helemaal niet gelijk aan de start komt. Dat gaat dus over mondiale rechtvaardigheid. Dat is een politiek verhaal.

Daarom omarmen we steeds meer het complementaire principe : think local, act global. Het is belangrijk om je verbonden te voelen met burgers in andere werelddelen. De pandemie maakte dit ook duidelijk, dat we ook globaal moeten ageren, niet enkel lokaal.

Jonger en diverser en internationale solidariteit 

 Er liggen ook kansen op vlak van participatie van echt alle groepen in de samenleving, in activiteiten of bij het maken van beleidskeuzes rond het internationale engagement van(uit) Gent.

Lokaal werken, aandacht hebben voor mensen in kwetsbare situaties hier, is geen tegenstelde aan het solidair zijn met anderen, elders die in (andere) kwetsbare omstandigheden leven. 

Gent Europese jongerenhoofdstad

In 2024 is Gent Europese jongerenhoofdstad. Hier ligt een grote kans voor ons allen. Gentenaars, maar zeker de jongeren hebben veel meningen, niet in het minst over hun eigen wijk en hun leefwereld.

Die stad voelt ook invloed van wat elders gebeurt. Met mondiaal beleid en internationale solidariteit hier een aansluiting vinden, is een grote kans op diversifiëring en verjonging.

Een plaats voor Internationale solidariteit 

Uiteraard blijven we het middenveld van Gentse organisaties die zich inzetten voor internationale solidariteit aanmoedigen en ondersteunen. En daar hoort een nieuwe plek bij, een nieuwe 'hub'. Verschillende stadsdiensten zijn alles in het werk aan het stellen om spoedig dit nieuwe 'vredeshuis 2.0' operationeel te maken.

De nieuwe plek in de Sint-Pieters-Abdij wordt een draaischijf voor de werking want uiteindelijk moet Internationale solidariteit zo doorweven zijn in heel Gent dat het het nieuwe normaal is. 

Het kijkboek 25 jaar GONZ is gratis te vinden in de stadswinkel. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.