2503 leerlingen (95%) starten volgend schooljaar in de secundaire school van 1ste keuze

29 Maart 2018

2503 leerlingen (95%) starten volgend schooljaar in de secundaire school van 1ste keuze

Op 23 maart werden de inschrijvingen met een ticket afgesloten. Op dat moment waren er 2622 scholieren ingeschreven, 12 tieners hadden nog geen ticket. De voorbije weken maakten de scholen 208 extra plaatsen. 311 ouders verzilverden hun ticket niet. Zo konden er 2503 kinderen in de school van hun eerste keuze inschrijven.  

“De beslissing voor een digitaal aanmeldingssysteem is de juiste gebleken. Hierdoor is er vermeden dat honderden ouders moesten kamperen aan de schoolpoort en heeft 95% van de leerlingen de school van eerste voorkeur.” Elke Decruynaere - Schepen van Onderwijs

“Dit is een goed resultaat”, zegt Elke Decruynaere, “maar we trekken er ook lessen uit”.

Elke tiener verdient een plaats op een school waar die zich goed voelt. De komende jaren zal de groep tieners steeds groter worden. We kijken aan tegen een tekort van 1793 plaatsen in 2020-2021.

Daarom is een capaciteitsuitbreiding noodzakelijk. De Gentse scholen maakten hun huiswerk, de dossiers liggen klaar, het is wachten op de Vlaamse subsidies.

Maar de Stad doet meer dan dat. 

In de nabije toekomst wordt samen met de scholen gekeken hoe we het systeem kunnen verbeteren en worden de ouders zonder ticket begeleid.

De Stad zal ook Vlaanderen signalen blijven uitsturen. Vlaanderen moet haar eigen aandeel in dit verhaal evalueren. En kijken naar de ordeningscriteria, een centrale tijdslijn en een aanmeldingsverplichting. De vrije schoolkeuze moet gewaarborgd blijven en elk bestuursniveau moet hier haar verantwoordelijkheid opnemen.

Elke Decruynaere: “De beslissing voor een digitaal aanmeldingssysteem is de juiste gebleken. Hierdoor is er vermeden dat honderden ouders moesten kamperen aan de schoolpoort en heeft 95% van de leerlingen de school van eerste voorkeur.”