Stel privétuinen open tijdens corona

30 April 2020

Stel privétuinen open tijdens corona

We blijven tijdens corona allemaal in ons kot, maar mogen niet vergeten dat niet iedereen in deze stad over dezelfde ruimte beschikt. In sommige wijken hebben Gentenaars geen tuin, geen koer, geen park in de buurt om toch even naar buiten te kunnen. Daarom deed Sara Matthieu tijdens de gemeenteraad het voorstel om ook private binnentuinen of groen open te stellen.

De bestaande parken en natuurgebieden kreunen vandaag onder het hoge aantal bezoekers. Voor veel Gentenaars zonder tuin zijn ze immers de enige mogelijkheid om even naar adem te happen. Dat maakt het moeilijk om de nodige afstand te bewaren, maar het zet de bestaande stadsnatuur ook onder druk. Natuurpunt gaf met de versnelde opening van de Vinderhoutse bossen een mooi signaal naar andere eigenaars van stadsnatuur om extra ruimte open te stellen.

Sara Matthieu vindt dat we verder moeten durven gaan: “Laat ons als stad zoveel mogelijk plekken openstellen om mensen ruimte te geven. Ik denk aan scholen, jeugdbewegingen en andere. Uiteraard steeds met inachtname van de gezondheidsregels. Laat ons daarnaast ook private eigenaars er