Het klimaatrapport: Gentse uitstoot daalt sneller dan in de rest van Vlaanderen

20 Oktober 2022

Het klimaatrapport: Gentse uitstoot daalt sneller dan in de rest van Vlaanderen

Gent heeft haar tussentijdse klimaatdoelen gehaald. In 2020 was de CO2-uitstoot 24% lager dan in 2007, zo blijkt uit Vlaamse cijfers. "Goed nieuws, maar we weten allemaal dat het nog sneller, beter en socialer moet. De urgentie is groter dan ooit. Met ons Klimaatplan schakelen we een versnelling hoger. Maar iedereen moet mee", zei Tine Heyse, schepen van Klimaat, die de cijfers voorstelde op de Commissie Milieu van de gemeenteraad.

Opvallend jaar

In 2020 lag de CO2-uitstoot 10% lager dan in 2019. Die daling is voornamelijk te wijten aan de lockdown voor covid. Tussen maart en mei zorgde het verbod op school, werk, bezoek, daguitstappen voor het nagenoeg stilvallen van automobiliteit. De cijfers die nu bekend zijn gemaakt, geven de uitstoot weer tot 2020. VITO publiceert de cijfers met twee jaar vertraging. Voor de cijfers van dit jaar, 2022, is het wachten tot 2024. 

Maar de trend over de verschillende jaren is duidelijk. De CO2-uitstoot is in de periode 2007-2020 gedaald met meer dan 24 %. Hiermee overtreft Gent haar eerste doelstelling van de Burgemeesterconvenant: -20% in 2020. Met dit initiatief van de Europese Commissie engageren steden zich om de CO2-uitstoot op hun grondgebied af te bouwen. 

Grootste winst bij huishoudens

Vooral de Gentse huishoudens leven almaar energie-efficiënter. Zij stoten tot 25% minder uit, ondanks het stijgende aantal inwoners.

"De huidige energiecrisis kan een hefboom zijn om versneld te investeren in de verduurzaming van heel wat bedrijven". Het zal cruciaal worden om daar ook vanuit de stad mee in te helpen, bijvoorbeeld via energiecoaching." - Jeroen Van Lysebettens, gemeenteraadslid

Isolatie van bestaande woningen, efficiëntere verwarmingstoestellen en energiezuinige nieuwbouw dragen hieraan bij.

Via De Energiecentrale krijgen Gentse burgers advies, begeleiding en financiering voor hun energierenovaties. Ook in de handel, horeca, openbare diensten en kleine industrie daalde de uitstoot met 21% op 13 jaar tijd, vooral door efficiënter om te gaan met energie.

Met de huidige energiecrisis betekent dat een gevoelige besparing op de energiefactuur.

Verkeer grote vervuiler

Verkeer blijft, ondanks de daling in 2020, de grootste vervuiler. 34% van de uitstoot op Gents grondgebied is afkomstig van wegverkeer. Randbemerking: gebrekkige Vlaamse dataverzameling zorgt ervoor dat effecten op lokale wegen (zoals het mobiliteitsplan voor de binnenstad) niet zichtbaar zijn in de cijfers.

Hernieuwbare energie: stijging met maar liefst 470%

Bedrijven en burgers produceren zelf steeds meer hernieuwbare energie. In 2007 was een kleine 4% van de verbruikte energie in Gentse huishoudens hernieuwbaar, vandaag is dat 21%. Opmerkelijk in 2020 was de ongeziene stijging van particuliere PV-installaties.

Ook na 2020 is de stijging blijven doorgaan. In Gent zijn we zonnekampioen. Met 126 MW vermogen ligt er nergens in Vlaanderen zoveel pv.

Industrie

De uitstoot van industrie daalde in de periode 2007-2020 met 16%. Dit cijfer gaat over Gentse bedrijven die niet vallen onder het Europese Emissions Trading System. "De huidige energiecrisis kan een hefboom zijn om versneld te investeren in de verduurzaming van heel wat bedrijven" merkt gemeenteraadslid Jeroen Van Lysebettens op, "het zal cruciaal worden om daar ook vanuit de stad mee in te helpen, bijvoorbeeld via energiecoaching."

Versnelling hoger

De doelstelling van -20% CO2-uitstoot in 2020, is gehaald. De VITO cijfers laten zien dat de Gentse CO2-reductie jaarlijks ongeveer 1,5% is. Dat is gevoelig beter dan de gemiddelde Vlaamse gemeente (0,9%).

Maar de urgentie van de klimaatcrisis verplicht ons om nog beter te doen. In ons derde klimaatplan schakelen we een versnelling hoger. Tegen 2030 mikken we op 40% daling en tegen 2050 willen we klimaatneutraal zijn. Extra acties van hogere overheden, zoals de Europese Green Deal, moeten ervoor zorgen dat we weer op koers geraken.

Zin in meer cijfers?

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.