Bestuursakkoord

2019 – 2024

Open VLD – Groen – sp.a – CD&V


Ambitie, omdat we als stad absoluut willen vooroplopen, de bakens uitzetten, pionieren.
Durf, omdat we moedige keuzes willen maken voor de uitdagingen die elke dag op ons afkomen. Uitdagingen op vlak van onder meer wonen, armoede, klimaat, stadsontwikkeling, arbeidsmarktbeleid, onderwijs en diversiteit. Uitdagingen die we durven benoemen en die we aanpakken. We maken onze stad klaar voor de toekomst. Een stad waar Gentenaars graag wonen, waar mensen graag werken en op bezoek komen.

We willen een stad zijn die vooroploopt, maar ten allen tijde ook achterom kijkt om te zien of iedereen mee is. Een stad waar iedereen de nodige kansen krijgt om volwaardig deel uit te maken van onze Gentse samenleving. Onze stad wordt zo meer dan ooit een echte kansenfabriek.

Gent is een superdiverse stad. Die diversiteit omarmen we en zien we als een troef. We zijn allemaal anders, we zijn allemaal Gentenaar.

Download hier het volledige bestuursakkoord