Home

Groen actueel

Actueel

Woensdag 17 december keurde de Gentse gemeenteraad het Stedelijk Actieplan Geluid  goed. Dit plan zet in op een levendige én leefbare stad. Aan de hand van een reeks concrete maatregelen streeft de Stad Gent er naar dat tegen 2030 het geluidsniveau van het wegverkeer ter hoogte van alle woningen beneden de 70 dB(A) blijft. Tegelijkertijd wil het Gentse stadsbestuur  inzetten op het behouden...

De Gentse gemeenteraad heeft op 17 december een motie gestemd met de duidelijke vraag aan de NMBS om het nieuwe vervoersplan te herzien. Een voorstadsnet is immers cruciaal voor de Gentse mobiliteit. Het station Gentbrugge krijgt daarin extra aandacht, gezien het hevige reizigersprotest.

Op 14 december ging het nieuwe vervoersplan van de NMBS van start. Ondanks het...

Bram Van Braeckevelt wordt de nieuwe fractieleider van Groen Gent. Dat werd door de Groen mandatarissen eerder deze week beslist. Van Braeckevelt (28) volgt daarmee Dirk Holemans op die intern had aangegeven de fakkel te willen doorgeven.

De keuze voor Bram Van Braeckevelt is een keuze voor vernieuwing en verjonging. Hij was tot voor kort nationaal voorzitter van Jong Groen en...