Nieuwe fietsbruggen verbinden stad met parkbos Het Nieuwsblad - 27 augustus 2014  Om vlot van en naar het Parkbos in het zuiden van Gent te geraken, komen er twee nieuwe fietsbruggen over de E40 en de Ringvaart-R4. De kostprijs is 4,2 miljoen euro. Bedoeling is dat de bouw van de bruggen begint in mei 2015 en dat ze tegen eind 2016 klaar zijn. Het Parkbos wordt een van de vier groenpolen rond Gent. Een groenpool van 1.200 hectare wordt tegen 2020 ontwikkeld in een gebied tussen Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde, De Pinte en Sint-Martens-Latem. Het wordt een groene long met onder meer 300 hectare bos, wandel- en fietspaden en een opgewaardeerd landschap met dreven en trage wegen. Doorheen dat gebied loopt de oude spoorwegverbinding die vroeger tussen De Pinte en Gent-Zuid liep. Ze wordt ingericht als trage fiets- en wandelas.FietsbruggenAlleen zijn er vandaag nog twee barrières: de E40 en de Ringvaart/R4.Na een oproep van de Vlaamse bouwmeester kreeg het bureau d'Etudes Greisch uit Luik de opdracht toegewezenom twee fietsbruggen te ontwerpenDe fietsbrug over de E40 tussen de Oude Spoorweg en de Leebeekstraat in Zwijnaarde is 100 meter lang en eindigt in de Leebeekstraat met een dubbele cirkelvormige spiraalhelling met twee niveaus. Een rechte helling zou inkijk in de huizen geven. In de Oude Spoorweg is de aanloophelling wel recht.De fietsbrug over de ringvaart-R4 tussen de De Pintelaan en de Leebeekstraat is 120 meter lang en heeft rechte aanloophellingen. Ze heeft een S-vormig tracé en steunt op V-pijlers, net zoals de brug over de E40. Daardoor ontstaat eenvormigheid.De bruggen zijn opgebouwd uit staal en hebben een betonnen vloer. Ze zijn 3,8 meter breed en zullen bij duisternis verlicht zijn. De bruggen vormen als het ware een sierlijke streep die door het landschap loopt.Fiets- en wandelasZe zijn een onderdeel van een groter project om de oude spoorwegverbinding tussen De Pinte en Gent in te richten als fiets- en wandelas. De werken daarvoor zijn bezig. De fietsas zorgt voor een veilige verbinding tussen het Parkbos en het centrum van Gent en zal druk gebruikt worden door woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer tussen Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem.Vooraleer de bruggen er liggen moeten nog diverse stappen worden gezet. Stad Gent diende recentelijk de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning in voor de aanleg van de fietsbruggen, de derde fase van de herinrichting van de oude spoorwegverbinding (tussen de Rijvisschestraat in Zwijnaarde en de E40) en de omgevingsaanleg bij de bruglandingen.Nieuwe schakelGouverneur Jan Briers, coördinator van het Parkbosproject, stelde een maquette voor en sprak van 'architecturale bakens en zeer mooie bruggen'.Filip Watteeuw (Groen), schepen van Openbare Werken, vindt het belangrijk dat er weer een schakel van een veilig fietsnetwerk wordt gerealiseerd. Beeld: Copyright Beeldbank Gent 
Gentse schepen wil 4.000 extra ondergrondse fietsparkeerplaatsen achter Gent-Sint-Pieters De Gentse schepen Filip Watteeuw (Groen), bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, werkt aan een plan om onder het toekomstige S-gebouw, aan de achterkant van het station Gent-Sint-Pieters, 3.500 tot 4.000 bijkomende ondergrondse fietsstallingen te realiseren. Het totaal aantal ondergrondse plaatsen aan het station Gent-Sint-Pieters zal op termijn dus stijgen naar 14.000. Watteeuw hoopt de stallingen binnen drie jaar in gebruik te kunnen nemen. Wanneer op termijn onder het station Gent-Sint-Pieters 10.000 fietsen geplaatst kunnen worden, momenteel zijn al 1.700 plaatsen beschikbaar, zal het aantal ondergrondse fietsparkeerplaatsen dus stijgen naar 14.000. Momenteel zijn er (ondergronds en bovengronds) 8.000 parkeerplaatsen beschikbaar, maar het is de bedoeling om die bovengrondse plaatsen af te bouwen. “Tenminste als de ondergrondse capaciteit volstaat, want als er nog meer vraag is, moeten de plannen aangepast worden”, zegt Watteeuw. De schepen gaat overigens deels akkoord met kritiek van het Gents MilieuFront (GMF), dat uit een recente bevraging van 100 gebruikers besluit dat de pendelparking met 2.700 plaatsen net voor meer verkeer zorgt, omdat veel treinpendelaars hun voortraject nu met de wagen doen. “Die parking lag er al voor ik schepen werd en iedereen weet dat ik die te groot vind, de NMBS doet ermee aan concurrentie met haar kleinere lijnen naar Gent”, zegt hij. Watteeuw gaat niet akkoord met de kritiek van het GMF over onvoldoende aansluiting met fietsinfrastructuur, en wijst onder meer op een recente nieuwe fietsas naar Drongen. Wel onderstreept hij samen met GMF het belang van de vertramming van lijn zeven voor een vlotter voortraject. Bron: metrotime.be

In juni verscheen met Oikos 69 een themanummer rond de- en herpolitisering.

Een delegatie pendelaars uit Drongen stapte gisterenochtend op de trein. Ze bracht een petitie met bijna 2.000 handtekeningen naar de NMBS in Brussel. Haar vraag: behoud onze rechtstreekse verbinding met Brussel.

Stad Gent roept de honderdduizenden bezoekers van de komende Gentse Feesten op om niet met de auto, maar met de fiets of het openbaar vervoer naar de stad te komen. Er zijn duizenden extra fietsenstallingen en bewonersplaatsen en De Lijn zet extra bussen in. Aan Flanders Expo zijn er 900 extra parkeerplaatsen.

bron:  Netwerk Bewust Verbruiken

Van 18 tot 27 juli 2014 wordt de Gentse binnenstad weer ondergedompeld in een sfeer van muziek, straattheater en eetkraampjes.

De neoliberale puinhoop na de financiële crisis en de verspreide slagorde van links: welke alternatieven voor een andere wereld?

Kijken we in de ogen van de Panda of ook in de spiegel? – It’s ideology, stupid!

met Groen gemeenteraadslid Steven Vromman, Nic Balthazar, Etienne Vermeersch, Vera Dua,  Giselle Nath, Anneleen Kenis, Pieter Maeseele, Dirk Draulans, Natalie Eggermont en David Dessers