Zorgt kilometerheffing voor files aan de Muide?

De wijk Muide-Meulestede klaagt de jongste weken over een opvallend hoge verkeersdruk. De werken aan de Pantserschipstraat, de lichtenregeling aan Meulestedebrug, de werken aan Schansakker, de opening van Dok-Noord of de kilometerheffing voor vrachtwagens worden als potentiële boosdoeners naar voor geschoven. Daarom vroeg Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu aan bevoegd schepen Filip Watteeuw of de Stad op de hoogte was en actie kon ondernemen. De schepen bevestigde de toegenomen verkeersdruk en gaf aan alvast de lichtenregeling te hebben aangepast. De eerste analyses lijken te bevestigen dat het feit dat Vlaanderen ervoor koos om voor de R4 Oost geen kilometervergoeding te vragen ervoor zorgt dat er veel verkeer de doorsteek naar de Muide maakt. De Stad zal het Vlaams Gewest vragen of hun cijfers dit fenomeen bevestigen en indien het klopt om de beslissing te herbekijken. Sara reageerde bezorgd gezien dit de leefbaarheid aantast in een wijk die vandaag al last heeft van veel verkeer. Ze hoopt dan ook dat, indien de noodzaak bevestigd wordt door de cijfers, het Vlaams Gewest de uitzondering op de kilometerheffing zal herzien.

 

Tags: