Zes gestolen fietsen per dag is te veel

Meer en meer Gentenaars springen de fiets op. Helaas, zo blijkt uit de cijfers van het aantal aangiftes, zijn er nog steeds te veel fietsdiefstallen. Gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt pleitte nogmaals voor een structurele oplossing. De politie erkende dat het probleem er niet kleiner op wordt. Op sommige dagen worden zelfs 15 fietsen gestolen. Aan de stations Gent Sint-Pieters en Dampoort lijkt het probleem structureel van aard. Ook de fietsen van studentEnmobiliteit en Max Mobiel (Fietsambassade) ontsnappen er niet aan. 

Volgens Bram moet de politie daarom blijvend de aanpak van fietsdiefstallen prioritair behandelen en controles uitvoeren. Een concrete aanpak van de problematiek wordt verder ontwikkeld, ook op de bewaakte stallingen. De verschillende mogelijkheden, zowel met  lokfietsen als elektronische opvolgingssystemen worden verder onderzocht. Ook  samenwerking met een derde partner behoort tot de mogelijkheden. Bram blijft aandringen op een goede oplossing en kijkt uit naar de concrete aanpak van het probleem.

Tags: