Word een EU-kenner in 120 minuten

De Europese samenwerking staat al geruime tijd onder druk. Crises als de eurocrisis en de vluchtelingencrisis speelden de lidstaten uit elkaar. Daar kwam de Brexit bij die de vraag opwierp hoe het nu verder moet met de EU. Moeten we naar een EU light, naar versterkte samenwerking? Op welke terreinen moet de EU nu bewijzen dat ze wél bestaansreden heeft? Welke dossiers dient ze prioritair aan te pakken

In het EU – netwerk van Groen wordt daar op regelmatige basis stevig over nagedacht. Een lid van dit netwerk, Johan Langerock, geeft u tijdens deze lezing een inzage in de debatten en denkoefeningen die een betere EU voorbereiden. 

Groen blijft een felle voorstander van Europese samenwerking, maar heeft wel kritiek op de koers die Europa vaart. Geen Europa voor markt en munt alleen, maar ook voor mens en milieu; dat is waar Groen voor staat. 
Voor het gesprek met Johan, kan u uw kennis over de EU opfrissen. Hoe werkt de EU, wat zijn de belangrijkste instellingen en hoe wordt er beslist in de EU? U krijgt het overzicht nog eens te horen van Machteld Boussemaere, die als expert verbonden is aan het Europahuis Ryckevelde.

Het Facebookevent vind je hier

 

Praktisch:

Maandag 28 november, start om 20u, het Achterhuis (Diksmuidestraat 41)


20 u: vorming ‘Hoe is de EU tot stand gekomen en hoe werkt de EU vandaag?’ (door Machteld Boussemaere)
21 u: debat ‘Welke toekomst voor de EU’? (door Johan Langerock)

Datum agenda: 

maandag, november 28, 2016