Woonzorgcentra onderzocht

Eerder dit jaar presenteerde het ACV de resultaten van de bevraging bij personeelsleden uit openbare woonzorgcentra in Vlaanderen. Hieruit bleek dat verpleeg- en zorgkundigen te kampen hebben met tijdsgebrek. Sterke zorg en kwaliteitsvol werk zijn cruciaal, daarom peilde OCMW-raadslid Steven Rommel in het bijzonder comité ouderenzorg naar de situatie in Gent.

Voorzitter Rudy Coddens lichtte toe dat de situatie in Gentse OCMW-woonzorgcentra duidelijk beter is. Het personeelskader van de Gentse OCMW-woonzorgcentra ligt ongeveer 50% boven de Vlaamse personeelsnorm.

 

Na het arbeidstevredenheidsonderzoek van 2012 werden vier verbeterpunten geformuleerd: evaluatie- en functioneringsgesprekken, communicatie, sfeer en werkdruk. Hier werd deze legislatuur werk van gemaakt. Uit een nieuwe bevraging van de werknemers in 2015 bleek een duidelijke verbetering op deze punten.

 

Een nieuw werkpunt is het gebrek aan sociale contacten van sommige bewoners in de woonzorgcentra. Het OCMW zal extra aandacht besteden aan hoe het personeel hier kan aan werken, bv. door op rustigere momenten tijd te maken voor een babbel met de bewoners.

 

De woonzorgcentra zijn onderzocht en goed bevonden, besloot Steven. Geen reden tot zelfgenoegzaamheid maar wel een signaal om blijvend in te zetten op kwaliteitsvol werk dat leidt tot sterke zorg.

Tags: