Wijkgezondheidscentra spelen niet te onderschatten rol in het lokaal gezondheidsbeleid

De Gentse Wijkgezondheidscentra (WGC) zijn al jaren een belangrijke partner in het kader van gezondheidspromotie. Met hun multidisciplinair zorgaanbod slagen ze er wel in een aantal prioritaire doelgroepen te bereiken. Om deze rol te ondersteunen sloot de Stad Gent in 2013 een subsidieovereenkomst af met de WGC. Deze werd nu positief geëvalueerd en verlengd. Bovendien wordt er een extra éénmalige subsidie verleend voor de ontwikkeling van een campagne en strategie rond het thema ‘Toegankelijke Gezonde Voeding’.

Groen-raadslid Zeneb Bensafia ondersteunde op de jongste raad met klem deze beslissing, zeker nu de preventieve en gezondheidsbevorderende rol van de WGC door de federale regering niet langer zomaar aanvaard wordt: “De verschillende Wijkgezondheidscentra leveren grote inspanningen binnen onze Gentse samenleving. Dankzij de wijkgerichte aanpak staan deze centra het dichtst bij de noden en de behoeften van de verschillende kansengroepen en kunnen deze op maat vertaald worden in beschermende maatregelen en stimulansen voor een gezond gedrag. Met deze overeenkomst geven we ook het signaal dat een gezondheidsbeleid er niet alleen is om problemen op te lossen, zoals het vergroten van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, maar ook om voorwaarden te scheppen om zo gezond mogelijk te kunnen leven. Lokaal gezondheidsbeleid is bij uitstek integraal en intersectoraal, gestoeld op samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen en tussen onze stad en andere organisaties. Het overstijgt sectorgrenzen, gaat over ‘schotten’ heen en waarborgt samenhang.”

Tags: